Nad Piešťanmi chcú postaviť rozhľadňu, ktorá poslúži turistom i hasičom

Turistická rozhľadňa na Zlatom vrchu bude zároveň protipožiarnu monitorovaciu stanicu. Náklady na jej výstavbu s veľkou pravdepodobnosťou presiahnu 200-tisíc eur.

So zámerom výstavby rozhľadne na Zlatom vrchu prišla obec Moravany nad Váhom už v roku 2008 a získala rozhodnutie o umiestnení stavby. Podľa vtedajších plánov by stavba nemala presahovať výšku 20 metrov, čo znamená šesť nadzemných podlaží.

Z rôznych dôvodov boli ďalšie aktivity pozastavené, až kým obec neoslovila Klub slovenských turistov Tesla Piešťany so žiadosťou o spoluprácu. Jeho zástupcovia spravili rešerše doposiaľ postavených rozhľadni na Slovensku a zaoberali sa reálnosťou riešenia vzhľadom na súčasné podmienky. Zároveň rozbehli druhú etapu projektu.

 

Ich prvým úspechom bolo získanie dotácie 10 215 eur od Trnavského samosprávneho kraja. Župní poslanci začiatkom februára rozhodli, že tieto peniaze pomôžu s financovaním projektovej dokumentácie a geologického prieskumu.

Tretiu etapu oživilo vznikajúce záujmové združenie právnických osôb. Jeho členmi budú okrem obce Moravany nad Váhom aj Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany a KST Tesla Piešťany.

Spoločným cieľom je s minimálnymi zásahmi do prírody vybudovať okrem turistickej atrakcie aj monitorovaciu stanicu, ktorá bude slúžiť k rýchlemu odhaľovaniu lesný požiarov. Oheň vyčíňal na Zlatom vrchu koncom apríla 2020. Podľa odhadu hasičov vtedy zasiahol 4 900 m2 lesa.

„Odhadnúť v súčasnosti celkove náklady je veľmi ťažké. Špecifickosť nášho projektu spočíva najmä v tom, že je potrebné odstrániť existujúci vojenský objekt – stožiar,“ vysvetľuje Ladislav Beleščák, predseda KST Tesla Piešťany. Dodáva, že ďalším špecifikom je vytvorenie podložia stavby. Na členitom povrchu budú nutné zemné práce. Ďalej je kvôli blízkosti letiska potrebná aj inštalácia leteckého prekážkového značenia. Veža bude slúžiť na monitorovanie lesných požiarov, takže ďalšie peniaze pôjdu na nákup a inštaláciu monitorovacej techniky. Prvé odhady preto hovoria, že náklady presiahnu 200-tisíc eur.

„Na financovanie projektu sa chceme uchádzať o eurofondy alebo fondy cezhraničnej spolupráce, do úvahy pripadá aj viaczdrojové financovanie podporené z rôznych grantov a dotácii, ale aj spolufinancovanie sponzorsky. Uvítame v rámci možností i podporu mesta Piešťany a okolitých obcí. V prípade potreby nevylučujeme ani pomoc verejnosti formou verejnej zbierky,“ dodáva L. Beleščák.

Vznikajúce združenie právnických osôb bude podľa jeho slov organizáciou otvorenou aj pre vstup ďalších subjektov, ktoré prejavia záujem o spoluprácu na tomto projekte. „Hneď po registrácií združenia pripravujeme zriadiť jeho webovú stránku a facebookový profil pre styk s verejnosťou, odkiaľ máme signály na podporu projektu, čo považujeme za vysoko pozitívny signál a tak budeme týmito cestami pravidelne informovať o dianí na projekte.“

 

Turisti sa na Zlatý vrch dostanú po značených chodníkoch z Piešťan, Banky, Moravian nad Váhom, ale i z Čertovej pece a sedla Havran. Odtiaľ sú to po hrebeni iba tri kilometre.

„Pohybujem sa v tejto oblasti pešo, na bicykli, či v zime na bežkách už viac ako 45 rokov a často si odbehnem aj na toto nehostinné zalesnené miesto s obmedzenými možnosťami na stretávanie sa ľudí,“ pokračuje Ladislav Beleščák: „Vždy sa cez konáre stromov pozerám smerom na Piešťany a predstavujem si, aké by to asi bolo, keby tu stala rozhľadňa. A teraz to už viem, lebo mame spracované panoramatické pohľady z uvažovanej výšky rozhľadne a sme milo prekvapení. Podelíme sa s nimi aj uverejnením na pripravovanej webovej stránke a na Facebooku. Je to aj magické miesto, opradené rôznymi nepodloženými domnienkami o tom, prečo sa vrch volá zlatý. Vraj sa v jeho okolí kedysi ťažilo zlato, no podloženou skutočnosťou je fakt, že na jeho vrchole je postavený triangulačný kameň zo začiatku 19. storočia, keď lesy vlastnil ešte gróf Kurt Zedtwitz, majiteľ moravianského kaštieľa. A zaujímavosťou je aj to, že sa tam v tomto roku už 25. raz stretnú milovníci prírody na zimnom Štefanskom výstupe.“

Text: Martin Palkovič

Foto: Viktor Vrábel, Ladislav Beleščák