Požiar zmenil Zlatý vrch na mesačnú krajinu

Horeli stromy, kríky aj tráva. Príčinou požiaru, ktorý v sobotu 25. apríla zmenil Zlatý vrch na mesačnú krajinu, bola nedbalosť a neopatrnosť. Podľa odhadu hasičov oheň zasiahol 4 900 m2 lesa.

Na Zlatom vrchu v katastri obce Banka horelo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, keď na lesných pozemkoch platí zákaz zakladať oheň a manipulovať s ním. Prácu desiatok profesionálnych a dobrovoľných hasičov sťažoval strmý terén aj silný vietor.

Kvôli pretrvávajúcemu suchu aj naďalej trvá obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, za manipulovanie s ohňom v lesoch preto hrozí pokuta.

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch v týchto dňoch hliadkujú v oblastiach, ktoré boli v priebehu uplynulých rokov vyhodnocované ako najexponovanejšie z hľadiska počtu vzniknutých požiarov zo spaľovania, vypaľovania alebo úmyselného zapaľovania v prírodnom prostredí.

Sobotňajší požiar premenil časť Zlatého vrchu na mesačnú krajinu🔥 Príčinou požiaru podľa hasičov je nedbalosť a…

Uverejnil používateľ Obec Banka Piatok 1. mája 2020

Text: Martin Palkovič Foto: Viktor Vrábel/FB Obec Banka