Na zimnom štadióne treba vymeniť mantinely za 75-tisíc eur

Polovicu z tejto sumy má zaplatiť samospráva, druhú uhradí Slovenský zväz ľadového hokeja. Vyplýva to z listu, ktorý poslanci dostali na poslednom zastupiteľstve.

Zmena hokejových pravidiel je dôvodom, prečo musia byť mantinely na zimnom štadióne vymenené. Inak by sa tam nemohla hrať najvyššia hokejová súťaž.

„Na základe kalkulácie (dodávka materiálu, montáž a doprava) sme zistili, že cena je cca 75-tisíc eur. Slovenský zväz ľadového hokeja na základe uznesenia Výkonného výboru SZĽH poskytne na túto výmenu 50 percent z celkových kalkulovaných nákladov, t. j. 37 500 eur,“ píše v liste adresovanom primátorovi generálny sekretár SZĽH Róbert Pukalovič a žiada, aby druhá polovica predpokladaných nákladov bola zaradená do mestského rozpočtu na rok 2016. O ňom by mali poslanci hlasovať 17. decembra.

Mesto je vlastníkom zimného štadióna. Nájomcovi, ktorým je ŠHK 37 Piešťany prispieva na jeho prevádzku hradením nákladov na energie a v tomto roku samospráva financovala aj opravu chladiaceho zariadenia v hodnote 120-tisíc eur.

Približne polovicu tejto sumy tvorili náklady na nový kompresor. Podľa neoficiálnych informácií sú už problémy aj s druhým kompresorom a čoskoro ho bude tiež potrebné vymeniť. Hovorí sa aj o potrebe zmeny celého systému chladenia. Odhadovaná cena rekonštrukcie zimného štadióna v takomto rozsahu je 700-tisíc eur.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič