Radnica kúpila pozemok v Kocuriciach, plánuje aj výmenu zastávky

Mesto Piešťany počíta s rozšírením cintorína i s výstavbou nového ihriska v mestskej časti Kocurice. V rozpočte na rok 2022 je výmena autobusovej zastávky aj viacero projektových dokumentácií.

Ministerstvo vnútra predá piešťanskej samospráve pozemok s rozlohou 11 349 m2, ktorý susedí s cintorínom v mestskej rasti Kocurice. Podľa zverejnenej zmluvy obe strany súhlasili s cenou 18 600 eur, pričom všeobecná hodnota tejto nehnuteľnosti je podľa znaleckého posudku desaťnásobná. Mesto sa zaviazalo, že pozemok bude slúžiť na rozšírenie cintorína.

„Kupujúci je povinný doplatiť rozdiel medzi kúpnou cenou a primeranou cenou, ak nezačne nehnuteľný majetok užívať na poskytovanie všeobecne prospešných služieb do dvoch rokov od nadobudnutia vlastníckeho práva alebo nedodrží dohodnutý účel počas najmenej piatich rokov odo dňa začatia poskytovania všeobecne prospešných služieb,“ píše sa v zverejnenej zmluve.

 

Radnica tiež avizuje, že časť pozemku bude slúžiť ako parková zóna s ihriskom. O kúpu pozemku žiadala už v marci 2018. Ministerstvo vnútra ho evidovalo ako prebytočný majetok.

Na projektovú dokumentáciu rozšírenia cintorína je v mestskom rozpočte na rok 2022 vyhradených 5-tisíc eur. Rovnaká suma je určená na projekt ihriska. Samospráva tiež plánuje Kocurice napojiť na cyklotrasu Zelená cesta, ktorá spojí Piešťany a Vrbové. Budúcoročný rozpočet preto počíta aj s výdavkami vo výške 8-tisíc eur na dokumentáciu k projektu chodníka pre cyklistov medzi zastávkou Kocurice a bývalou železničnou traťou, po ktorej bude viesť Zelená cesta.

V roku 2022, ktorý končí komunálnymi voľbami, by sa mali obyvatelia Kocuríc dočkať novej autobusovej zastávky „na otoči“. V mestskom rozpočte je na to vyhradených 19 950 eur.

Text a foto: Martin Palkovič