Na Základnej škole M. R. Štefánika majú chrípkové prázdniny

O štyri dni dlhšie než ostatné deti zostanú doma žiaci Základnej školy M. R. Štefánika. Jej riaditeľ Kamil Moravčík vyhlásil od 19. decembra chrípkové prázdniny.

Dôvodom je vysoká chorobnosť žiakov. Už minulý týždeň ich v škole chýbalo vyše 30 %. V dňoch 19. až 22. decembra preto nebude prebiehať vyučovanie, v prevádzke nie je ani školský klub a zatvorená je aj školská jedáleň.

Od 23. decembra do 5. januára majú žiaci vianočné prázdniny. Do školy nastúpia 9. januára.

Podľa informácií od Dagmar Kollárovej z odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trnava bolo v uplynulom týždni v Trnavskom kraji 6780 akútnych respiračných ochorení z toho chrípke podobných ochorení bolo 1020.

Za sedem dní zaznamenal RÚVZ vzostup chorobnosti na akútne respiračné ochorenia o 14,9 % a nárast chorobnosti na chrípke podobné ochorenia o 44,8 %.

„Z hľadiska stupňa intenzity výskytu je chrípka v Trnavskom kraji na úrovni lokálnych epidémií,“ informovala Dagmar Kollárová.

Najčastejšie sú choré práve deti. Okrem jednej piešťanskej školy sú uzatvorené aj školy a škôlky v Galante, Senici a v Dunajskej Strede.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič