19.02.2015 # 13:13 # 13:13

Na rekonštrukcie škôl a škôlok dali vyše 100-tisíc eur

Inzercia

Časť peňazí odložených v minulých rokoch na realizáciu projektu Plavecké centrum použije samospráva na opravu základných a materských škôl. Na februárovom zasadnutí o tom rozhodli mestskí poslanci.

Urobili to aj na základe žiadosti rodičov detí zo ZŠ na Ulici F. E. Scherera a MŠ na Valovej ulici, ktorá má svoje elokované pracoviská na Detvianskej a Považskej. Občania radnicu upozornili na zlý stav budov, aj potenciálne nebezpečné prostredie pre žiakov.

Podľa zástupkyne rodičov Martiny Drličkovej Rojkovej, ktorá vystúpila aj na mestskom zastupiteľstve, sú v podlahách budovy školy na Ulici F. E. Scherera diery, ktorými do tried vchádzajú myši. „Je potrebné vymeniť nefunkčné okná plus žalúzie, cez ktoré fučí a hrozí nebezpečenstvo úrazu.“

Budova slúži už 23 rokov a za ten čas v nej neboli realizované výrazné opravy. Podľa riaditeľky základnej školy Gizely Talačovej je potrebná oprava strechy a obnova toaliet a hygienických zariadení, pretože na dverách do WC už nie sú ani kľučky.

Pod žiadosť o nápravu sa podpísalo vyše 900 ľudí. Rodičia veria, že pri rekonštrukciách škôl pomôžu eurofondy.

Na návrh primátora Miloša Tamajku vyčlenili mestskí poslanci z rozpočtu 27 500 eur. Z tejto sumy majú byť financované projektové dokumentácie na rozšírenie a rekonštrukciu materských škôl. Ďalších 78 500 eur vyhradilo zastupiteľstvo na opravy základných škôl.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

X