Na Kolonádový most chcelo mesto 1,7 mil. eur, dostalo 150-tisíc

Národná kultúrna pamiatka sa tak skoro kompletnej rekonštrukcie zrejme nedočká. Mesto Piešťany opakovane žiadalo o dotáciu, ktorá by pokryla väčšinu nákladov. Získalo iba zlomok.

Ministerstvo kultúry o výške dotácie informovalo prostredníctvom svojej web stránky. Namiesto požadovaných 1 735 924 eur dostanú Piešťany 150-tisíc eur. Celkovo rezort v rámci tohto kola programu Obnovme si svoj dom rozdelil necelých 5 mil. eur.

„Rezort kultúry zároveň oznámil, že v prípade úspor v rámci verejného obstarávania môže dôjsť v druhom kole rokovania komisie k pozitívnemu prehodnoteniu výšky dotácie,“ uvádza radnica na svojej web stránke.

Odhadované náklady na projekt rekonštrukcie Kolonádového mosta prevyšujú 1,8 mil. eur. Z mestského rozpočtu malo ísť na tento účel necelých 100-tisíc eur.

Ako Piešťany s dotáciou naložia zatiaľ nie je jasné. Podľa hovorkyne mestského úradu Evy Bereczovej je potrebné rozhodnúť, či je možné niektorú časť projektu realizovať samostatne. Potom bude nasledovať verejné obstarávanie dodávateľa.

Chýbajúcich približne 1,65 mil. eur mesto vo svojom rozpočte s veľkou pravdepodobnosťou nenájde. V tomto roku hospodári so sumou 27 mil. eur.

O potrebe kompletnej obnovy stavby, ktorá patrí k vrcholom funkcionalistickej architektúry na Slovensku, sa hovorí už niekoľko rokov.

„Na mostnej konštrukcii sú viaceré poruchy, ktoré rôznym spôsobom (z hľadiska závažnosti) ovplyvňujú bezpečnosť, spoľahlivosť a aj jeho vizuálnu stránku,“ uvádza dôvodová správa, ktorú poslanci prerokovali v októbri minulého roka.

Projekt riešil nápravu týchto nedostatkov aj vytvorenie nového informačného centra a galerijných priestorov. Tie mali nahradiť terajšie predajne suvenírov a oblečenia.

Za sochou Barlolámača by vznikol pitný pavilón, ktorý bol aj v pôvodnom návrhu architekta Emila Belluša. Čo z toho sa mestu podarí realizovať za 150-tisíc eur, je otázne.

Text a foto: Martin Palkovič