Múzeum priblíži atmosféru prvej republiky

Zrod moderných Piešťan – to je názov výstavy, ktorú pripravilo Balneologické múzeum Imricha Wintera pri príležitosti 100. výročia založenia Československa. Vernisáž výstavy sa uskutoční vo Vile Dr. Lisku vo štvrtok 27. septembra o 17.00 h a jej súčasťou bude spomienka na 100. výročie vzniku Ružového mlyna.

Stavebný rozvoj, ktorý nemá v histórii Piešťan obdobu, bohatý spoločenský život, vznik športových klubov… To všetko v období medzi dvoma svetovými vojnami a počas hospodárskej krízy.

„Prvá republika mala svoje problémy, ale ten posun, ktorý sa udial v Piešťanoch i po celom Slovensku, bol badateľný,“ hovorí Andrej Bolerázsky, autor výstavy s názvom Zrod moderných Piešťan.

Desiatky doteraz nezverejnených fotografií a iných artefaktov približujú atmosféru prvej republiky – návštevy politikov aj zahraničných celebrít, vojenské prehliadky, športové podujatia, výstavba moderných budov, ktoré obdivujeme dodnes.

„Po roku 1989 sa nadväzuje práve na éru prvej Československa republiky, na to ako Piešťany žili a ako vyzerali. Mnohé budovy z toho obdobia chátrajú a je škoda, že sa nedarí tieto špičkové stavby zachovať alebo udržať. Príkladom je kúpalisko Eva alebo Kolonádový most, ktorý ani zďaleka nepripomína to, ako vyzeral v čase svojej výstavby,“ dodáva Andrej Bolerázsky.

Medzi takéto stavby patrí aj Ružový mlyn, ktorý Winterovci založili v roku 1918 a v histórii mesta mal dôležitú úlohu aj z pohľadu zásobovania obyvateľstva. Po roku 1945 tu vznikol legendárny BB Puding aj detské piškóty. Na prelome tisícročí však táto unikátna stavba začala chátrať.

Súčasťou vernisáže preto bude aj prezentácia Ružový mlyn v premenách storočia a poštová priehradka s príležitostnou pečiatkou a pohľadnicou.

Výstavu Zrod moderných Piešťan môžete vo Vile Dr. Lisku navštíviť do 28. novembra 2018.

Text a video: Martin Palkovič Foto: Archív Balneologického múze I. Wintera