Múzeum pozýva na prednášku o hoteloch Slovan a Lipa

Dve najzásadnejšie chyby krásy na výzore Piešťan reflektuje výstava, ktorú Balneologické múzeum Imricha Wintera prezentuje vo svojich výstavných priestoroch vo Vile dr. Lisku. Vo štvrtok 23. augusta 2018 o 16.30 h sa tam uskutoční aj prednáška venovaná hotelom Slovan a Lipa. Vstup je voľný.

Výstava je venovaná bohatej histórii oboch budov aj ich smutnej súčasnosti. Oba hotely už desaťročia chátrajú a ich budúcnosť je neistá. Balneologické múzeum má bohatý archív obrazových materiálov, ale aj modely oboch budov. Tie ich zobrazujú v čase najväčšej slávy.

Hotel Slovan nechal začiatkom minulého storočia postaviť budapeštiansky kaviarnik Adolf Rónai. Neskôr ho získali Winterovci a premenovali na Royal. Práve pod týmto názvom ho mnohí Piešťanci dodnes poznajú.

Pamiatkovo chránená budova začala chátrať v druhej polovici 80. rokov, keď ju zatvorili kvôli plánovanej rekonštrukcii. Vlastnia ju Slovenské liečebné kúpele Piešťany, ktoré podľa najnovších informácií musia v najbližších mesiacoch predložiť pamiatkárom projektovú dokumentáciu na jeho obnovu.

V súkromných rukách je aj hotel Lipa z roku 1912. Jeho autormi sú architekti Henrik Böhm a Armin Hegedűs, ktorí majú v Piešťanoch viacero realizácií, vrátane hotela Thermia Palace a liečebného domu Irma. Pamätníci spomínajú na príjemné posedenie pred bývalým „Národným domom u Lipy“ v tieni vzrastových stromov.

Budovu koncom 90. rokov poškodil požiar a odvtedy chátra. V súčasnosti z nej zostalo už len torzo.

Text: Martin Palkovič Foto: Piešťany – History