Mojmírka oslávi neuveriteľných 130 rokov od svojho založenia

V roku 1885 vznikli v Piešťanoch dve školy – ľudová a učňovská. Tradíciu druhej z nich odvtedy nepretržite nesie súčasná Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany, známa ako Mojmírka.

Hlavné oslavy tohto jubilea sa uskutočnia 11. novembra. Začnú sa slávnostnou akadémiou v kultúrno-spoločenskom centra Fontána o 11.00 h a budú pokračovať ukážkou zručností žiakov aj slávnostnou recepciou.

Od 13.00 h budú žiaci pred KSC Fontána prezentovať a ponúkať obyvateľom a návštevníkom Piešťan 130 závinov, ako symbol výročia. Záviny pripravia žiaci z odboru cukrár, kuchár v reštaurácii Semafor.


Učňovská škola vznikla v Piešťanoch v roku 1885 súčasne s ľudovou školou na základe vtedajšieho ministerstva kultúry. Najprv ju navštevovalo 25 žiakov.

V roku 1889, po príchode podnikateľskej rodiny Winterovcov do Piešťan, nastal postupný rozvoj kúpeľov a podnikateľskej činnosti. Stúpol aj počet učňov na Učňovskej škole. Tento trend pokračoval aj po vzniku Česko-Slovenska.

V roku 1930 mala škola 350 učňov, ale chýbali jej vlastné priestory. Tie získala až prenájmom niekoľkých miestností v Krošlákovej budove. Po roku II. svetovej vojne získala vlastnú budovu na Štúrovej ulici, ale ani tá nepostačovala.

Slávnostné otvorenie terajšej budovy na Mojmírovej ulici sa uskutočnilo 1. septembra 1970. O osem rokov neskôr vzniklo Stredné odborné učilište v Piešťanoch.

V školskom roku 1991-1992 bola v budove SOU zriadená Dievčenská odborná škola a k 1. júlu 2000 bola vytvorená Združená stredná škola obchodu a služieb. Odvtedy ponúka rôzne stupne vzdelávania v obchode a službách (študijné odbory, učebné odbory a nadstavbové štúdium). Na základe nového školského zákona má nový názov Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany.

Zdroj: sosoasmojmir.sk


Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

Inzercia