Mestský úrad má novú prednostku

Krátko po zložení sľubu primátora Miloša Tamajku nastúpila do funkcie prednostky Dáša Reháková. Jej predchodkyňa Denisa Bartošová ukončila pracovný pomer.

Nový primátor avizoval personálne zmeny na niektorých vedúcich funkciách už pred voľbami. Po svojom víťazstve hovoril o dôkladnej analýze mestského úradu aj organizácií, ktoré patria pod samosprávu.

V utorok 16. decembra menoval do funkcie prednostky Dášu Rehákovú, ktorá má skúsenosti z medzinárodných spoločností a regionálneho centra Rozvojovej organizácie OSN. V minulosti už pracovala aj na piešťanskej radnici. V decembri 2006 ju zvolili za poslankyňu obecného zastupiteľstva v obci Banka, odkiaľ pochádza. OPRAVA: Kandidovala za stranu s podporou strany Smer-SD.

Na funkciu prednostu sa nevzťahuje povinnosť absolvovať výberové konanie. Podľa zákona o obecnom zriadení šéfa obecného úradu vymenúva a odvoláva starosta.

„V niektorých prípadoch je v kompetencii primátora rozhodnúť priamo, bez výberového konania (napr. obsadenie pozície prednostu), preto je na ňom, ktorou cestou chce ísť. Samozrejme transparentnejší je proces riadneho výberového konania,“ odpovedal poslanec Jozef Malík z iniciatívy Spoločne pre Piešťany na otázku, či je tento postup transparentný.

Podľa životopisu, ktorý nám poskytla radnica, má Dáša Reháková skúsenosti z oblasti projektového manažmentu, regionálneho rozvoja, vzťahov s verejnosťou aj medzinárodných vzťahov. Hovorí plynule anglicky, nemecky a rusky.

V posledných rokoch pôsobila na manažérskych pozíciách v spoločnostiach Accenture Slovakia a AT&T Global Network Services Slovakia. Bola tiež ekonomicko-politickou analytičkou Veľvyslanectva Kórejskej republiky v Bratislave. V regionálnom centre Rozvojovej organizácie OSN v Bratislave mala na starosti projektové portfólio na Cypre a medzinárodný projekt zameraný na poľnohospodárstvo. V rokoch 2003 až 2007 pracovala na referáte stratégie Mestského úradu Piešťany.

Je absolventkou Gymnázia Pierra de Coubertina a Vyššej odbornej školy manažmentu cestovného ruchu na Hotelovej akadémii v Piešťanoch. Diplom získala na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Je držitľkou viacerých medzinárodných certifikátov. Taktiež absolvovala stáž v USA pod záštitou German Marshall Fund.

Text a foto: Martin Palkovič