Mestská polícia posilňuje hliadky v centre mesta

Až do konca letných prázdnin bude v centre vo večerných hodinách dozerať na dodržiavanie platnej legislatívy dvojčlenné hliadka mestskej polície. Radnica tak reaguje na zvýšený počet cyklistov na pešej zóne počas dovolenkovej sezóny.

Na základe dohody vedenia Mesta Piešťany a zástupcov mestskej polície sa od 5. augusta zintenzívni hliadková činnosť v úzkom centre. Strážnici sa minimálne do konca augusta stanú neodmysliteľnou súčasťou pešej zóny a jej bezprostredného okolia.

Vedenie radnice tým reaguje na udalosti z posledných dní, ale aj sťažnosti obyvateľov na množstvo cyklistov v tejto lokalite, najmä vo večerných hodinách.

Preto každý deň od 17.00 h 18.00 h bude jedna dvojčlenná hliadka mestskej polície dozerať na dodržiavanie čistoty a poriadku, ako aj na pohyb domácich a turistov v srdci Piešťan.

Zdroj: Tlačová správa MsÚ Piešťany

Časový údaj v poslednom odstavci bol dodatočne opravený. Za chybu sa ospravedlňujeme. Martin Palkovič