Mesto rozdelí vyše 53-tisíc eur, dotácie treba žiadať do 14. februára

Radnica zverejnila výzvu na žiadosti o dotácie. Charitatívne organizácie, usporiadatelia kultúrnych podujatí, aktivisti v oblasti životného prostredia, športové kluby a ďalší sa o ne môžu uchádzať iba do 14. februára.

Najneskôr do tohto termínu treba na mestský úrad žiadosti doručiť. Mesto poskytuje dotácia v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom.

Na šport tento rok poslanci vyhradili 15-tisíc eur, na kultúrne aktivity 6 500 eur a na zdravotníctvo a podporu ochrany zdravia je ručených 6 640 eur.

Pre charitatívnu a humanitárnu oblasť je v mestskom rozpočte na rok 2018 schválená suma 10-tisíc eur, pre rozvoj školstva a vzdelávania 6 640 eur, pre ekológiu 2-tisíc eur a pre aktivity v oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja poslanci vyhradili 6 600 eur.

Príslušný formulár nájdu žiadatelia o dotácie na web stránke mesta Piešťany. Žiadosti treba doručiť na adresu mestského úradu alebo do podateľne do 14. februára 2018.

Poskytnutie dotácie do výšky 1 000 eur po prerokovaní a odporučení príslušnej komisie mestského zastupiteľstva schvaľuje primátor. O vyšších sumách rozhodujú poslanci.

Zdroj: piestany.sk