Mesto otvorilo úľ projektov. Rozhodnite, čo Piešťany potrebujú

Na participatívny (občiansky) rozpočet je tento rok v mestskej kase vyčlenená suma 20 tisíc eur. Piešťanci mohli svoje projekty predkladať do konca júna. Obyvatelia teraz hlasovaním na webe rozhodnú, ktoré z nich sa budú realizovať. Šancu má najmenej sedem z nich.

Celkovo prišlo 23 projektov. Komisia, ktorá ich vyhodnocovala rozhodla o tom, že hlasovať sa bude o jedenástich z nich – ostatné prišli po termíne alebo nesplnili kritéria). Jedenásť projektov je rozdelených do dvoch kategórií a sú zverejnené na webovej stránke mesta za účelom verejnej prezentácie, diskusie a hlasovania obyvateľov, ktoré trvá do 24. júla.

„MALÉ“ PROJEKTY DO 2 TISÍC EUR – zo šestice predložených má byť realizovaných minimálne 5 projektov:

Vonkajšie detské ihrisko v Materskej škole Valova 40, elokované pracovisko Považská – realizáciou tohto projektu by vznikla nová zóna pre hranie detí a mohli by byť odstránené staré nevyhovujúce prvky

Stolnotenisové stoly v parku – podľa autorky projektu nie je k dispozícii miesto, kde by sa mladí stretali pri hre a realizácia tohto zámeru by mohla združiť ľudí pri aktivite a nie pri pive

Viacgeneračná oddychová zóna Lipová – bývalú oddychovú zónu s chátrajúcim detským ihriskom je možné prebudovať na plochu využiteľnú pre všetky vekové kategórie. Podľa podávateľa projektu je v tejto lokalite vhodné zrealizovať obnovu detských prvkov, osadiť exteriérové sedenie, spraviť  petangové ihrisko, či osadiť cvičebné prvky, stôl na stolný tenis, či exteriérový šach. V prvej fáze projektu má ísť o  osadenie 2 stolov a 4 lavičiek v južnej časti oddychovej zóny v tieni koruny stromu vrátane úpravy povrchu

Cyklochodníky, centrum mesta, projektová dokumentácia – navrhuje spracovanie projektovej dokumentácie, ktorá by riešila cyklistickú trasu popri pešej zóne v lokalite ulice Nitrianska, Rázusova a Winterova s prepojením na jestvujúce cyklistické trasy v Mestskom parku a na miestnu komunikáciu Nálepkova. Cyklistická doprava je jednou z často rezonujúcich tém a hlavne v centre nie je doriešená. Projektovou dokumentáciou, ktorú navrhuje predkladateľ projektu by bolo možné posunúť veci dopredu a realizáciu zahrnúť do budúcoročného rozpočtu

Verejná cyklopumpa – miesto pre cyklistovu dušu – cieľom projektu je podpora cyklistickej dopravy prostredníctvo osadenia verejných cyklopúmp. Jedným navrhovaným miestom je cyklomagistrála v blízkosti Kolonádového mosta, druhým miesto je  parkovisko pre bicykle na Námestí slobody.  Alternatívne je možné osadiť pumpy aj pri železničnej stanici a v rámci kolookruhu, v prípade nájdenia vhodných parciel

Stolnotenisový stôl sídlisko Bodona – cieľom projektu je osadenie exteriérového stolnotenisového stola na tomto sídlisku, čím by obyvatelia získali možnosť aktívneho trávenia voľného času

„VEĽKÉ“ PROJEKTY DO 5 TISÍC EUR – z pätice predložených majú byť zrealizované najmenej 2 projekty:

Zachráňme malé futbalové ihrisko na Trajane – v rámci projektu by malo byť zrekultivované a obnovené malé futbalové ihrisko v blízkosti OD Kaufland, pri už revitalizovanom detskom ihrisku, výmenou trávnatého povrchu a sita na bránkach

Zlepšenie oddychového priestoru a doriešenie parkovania pred obytným domom 2873 na Brezovej ulici – v rámci projektu by sa malo odstrániť ničenie zelených plôch vnútrobloku automobilmi pomocou zatrávňovacích dlaždíc. Ďalšou časťou zámeru je vybudovanie sedenia a petangového ihriska v ploche, ktorá kedysi slúžila na relax, ale dnes je značne zanedbaná

Verejný gril – predkladateľ navrhuje   umiestniť nové prvky parkového mobiliáru do priestoru bývalého amfiteátra, prípadne v inej lokalite – pričom má ísť o verejný gril, lavičky a odpadkové koše. K tomuto zámeru bude potrebný súhlas Krajského pamiatkového úradu v Trnave, ktorý ak by nesúhlasil s týmto umiestnením, môže schváliť iné miesto

Bezbariérové priestory Materského centra Úsmev – jeho cieľom je úprava vstupnej časti materského centra, kúpa a montáž vstupných dverí, vybudovanie bezbariérových priestorov a prípadne realizácia bezbariérového WC. Úpravami budovy by sa mali vytvoriť vhodnejšie podmienky pre rodiny s deťmi, osobitne pre deti so špeciálnymi potrebami

Revitalizácia vnútroblok M. Bela 32 – 40 – obyvatelia domu M. Bela 32-40 si nechali spracovať návrh projektu úpravy exteriéru. Podľa tohto návrhu by chceli postupne zmeniť vzhľad okolia svojho domu. V prvej fáze revitalizácie by sa realizovali detské ihrisko s pieskoviskom a na ne nadväzujúce terénne modelovacie práce

Hlasovať môžete na web stránke mesta  v termíne od 6. do 24. júla 2016.

Z jednej IP adresy je možné hlasovať pre jeden malý a jeden veľký projekt. Žiaden z podaných projektov sa nestratí, Mesto Piešťany sa ich pokúsi zaradiť ich do rozpočtu v nasledujúcich rokoch.


Všetky projekty spolu s možnosťou hlasovať a diskutovať nájdete na tejto adrese


Zdroj: piestany.sk