Mesto má viac než 400-tisíc eur navyše, chce opraviť cestu na Ulici A. Hlinku

Výnos dane z príjmov pre piešťanskú samosprávu je o 403 000 eur vyšší ako úradníci pôvodne predpokladali. Ďalších 38 000 eur získa radnica vo forme dividend od bytového podniku a kúpeľov.

Na júlovom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci rozhodnú, na čo budú tieto peniaze použité. Jedným z návrhov je navýšenie sumy určenej na finančné krytie spotrebovaných energií na zimnom štadióne. Ide o 50-tisíc eur.

Štvornásobne vyššia suma má ísť do novovzniknutej rozpočtovej položky s názvom Rekonštrukcia komunikácie A. Hlinku. Ďalších 200-tisíc na tento účel navrhuje primátor Miloš Tamajka zobrať z rozpočtovej položky určenej na opravu lávky pri Krajinskom moste. Argumentuje vyjadrením odborníka, že realizácia projektu môže byť oddialená najmenej o štyri roky.

Na Ulici Andreja Hlinku má byť spolu za 400-tisíc eur vymenený cestný zvršok. Mesto na to má už od roku 2014 hotovú projektovú dokumentáciu. Na tej istej ulici, oproti obchodnému domu Prior, majú za 10-tisíc eur vzniknúť nové parkovacie miesta.

Primátor tiež navrhuje vyčleniť 70-tisíc eur na výstavbu novej cestnej komunikácie a chodníka na Heinolskej ulic.

Ďalších 30-tisíc eur chce dať na optimalizáciu mestskej autobusovej dopravy. Peniaze budú využité v prípade, že sa radnici na tento účel nepodarí získať finančné prostriedky z grantov Európskej únie.

O týchto a ďalších zmenách mestského rozpočtu budú rozhodovať poslanci. O tom, ktoré zo spomínaných návrhov prešli zastupiteľstvom, budeme informovať po jeho zasadnutí.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič