07.05.2016 # 06:32 # 06:32

Mesto chcelo platiť externej firme, teraz narýchlo hľadá úradníka

Inzercia

Iba tri pracovné dni dostali odborníci v oblasti verejného obstarávania, aby zareagovali na pracovnú ponuku piešťanskej samosprávy. Tá ešte v apríli chcela túto agendu prenechať externej firme. Zdôvodňovala to aj tým, že nevie nájsť vhodných ľudí.

„Takúto osobu aj vzhľadom k finančným prostriedkom, ktoré má verejný obstarávateľ, sme nenašli, preto sme sa rozhodli túto činnosť zabezpečiť dodávateľsky, verejnou službou,“ píše v materiáli s názvom Optimalizácia verejného obstarávania jeho spracovateľ Pavol Vermeš – vedúci oddelenia právnych a klientských služieb. Navrhol preto na túto činnosť nájsť externú firmu.

Radnica jej mala za to platiť paušálne 1 666 eur mesačne alebo percentuálnym podielom podľa výšky zákazky. Tento materiál sa však na aprílové rokovanie mestského zastupiteľstva nedostal.

Po zmene organizačnej štruktúry, ktorá začala platiť 5. mája, samospráva oznámila, že vzniklo nové pracovné miesto na oddelení IT a majetkových služieb so zameraním na verejné obstarávanie. Podobnú pozíciu pritom koncom augusta primátor Miloš Tamajka zrušil.

Oznam o chystanom pohovore visí na mestskom webe od stredy 4. mája. Uchádzači s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa a 5-ročnou praxou v oblasti verejného obstarávania musia prísť na mestský úrad v pondelok 9. mája ráno.

Na porovnanie – Mesto Trnava aktuálne hľadá referenta energetického manažmentu. Táto ponuka je na portáli profesia.sk zverejnená už dva týždne a predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 15. mája.

Piešťany podobne rýchlo ako teraz hľadali začiatkom roka referenta oddelenia stavebných služieb. Vtedy bolo potrebné zareagovať zo dňa na deň. Na pohovor prišli dvaja uchádzači.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

X