Maturovať budú iba žiaci, ktorí o to požiadajú

Žiaci stredných škôl môžu požiadať o ústnu maturitu v prípade, že nebudú súhlasiť so známkou, ktorú dostanú na základe priemeru zo všetkých ročníkov. Informoval o tom minister školstva.

Po písomných maturitách sa tento rok väčšina žiakov stredných škôl kvôli pandémii ochorenia Covid-19 vyhne aj ústnym maturitám. Oznámil to minister školstva Branislav Gröhling na dnešnej tlačovej konferencii.

Rezort školstva na svojej web stránke informuje, že vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020. Vysvedčenia dajú školy žiakom najneskôr 30. júna.

„V školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, školách umeleckého priemyslu a stredných športových školách interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonáva administratívne,“ uvádza ministerstvo školstva.

Hodnotenie žiaci získajú na základe aritmetického priemeru známok z daného predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Budú tam započítané koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. V osemročnom vzdelávacom programe sa do aritmetického priemeru známok započítajú koncoročné známky z posledných štyroch ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.

Žiakov, ktorí nesúhlasia s takýmto hodnotením, čaká maturitná skúška v termíne od 25. mája do 13. júna 2020.Text a foto: Martin Palkovič Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR