Malženice: Služobná fenka Amira objavila drogy

Pri výkone bežnej kontrolnej činnosti so služobným psom Amirou objavili senickí colníci v obci Malženice u 22-ročného vodiča osobného automobilu neznámu bielu kryštalickú látku a zvyšky rastlinnej sušiny.

V piatok 29. júla v nočných hodinách vykonávali colníci zo Senice v obci Malženice bežnú kontrolu zameranú na dodržiavanie colných a daňových predpisov. Počas nej zastavili osobné auto s hlohoveckým evidenčným číslom. Šoféroval ho 22-ročný muž.

V aute sa okrem neho nachádzali aj traja spolujazdci. Na výzvu colníkov, či prepravujú tovar, ktorý podlieha colnému alebo daňovému dohľadu, odpovedali záporne, na čo im colníci oznámili, že urobia kontrolu so služobným psom.

Počas nej senický psovod nasadil služobného psa Amiru vycvičenú na vyhľadávanie omamných a psychotropných látok.

Ako informovala Iveta Zlochová, hovorkyňa Colného úradu Trnava, pes označil priestor rýchlostnej páky medzi prednými sedadlami. Fyzickou kontrolou objavili zostatky rastlinnej sušiny, plastové veká od minerálnych vôd upravené na užitie marihuany a v sedačke predného spolujazdca plastové uzatváracie vrecko s obsahom neznámej bielej kryštalickej látky.

Na základe týchto skutočností vzniklo dôvodné podozrenie z nezákonnej prepravy omamných a psychotropných látok. Prípad bol odovzdaný orgánom činným v trestnom konaní.

Zdroj: Colný úrad Trnava Ilustr. foto: KR PZ Trnava