Ľuďom bez domova rozdajú teplú polievku aj oblečenie

Farnosť sv. Cyrila a Metoda Piešťany pozýva všetkých ľudí v sociálne odkázaných ľudí bez domova na teplú polievku. Ak poznáte niekoho, kto by toto pozvanie uvítal, určite mu o tom povedzte.

Dekan Jozef Gallovič a niekoľko dobrovoľníkov sa rozhodli v mrazivom počasí pomôcť ľuďom, ktorí chladným počasím trpia najviac. Polievku, oblečenie, topánky alebo deky im budú rozdávať zatiaľ v dvoch známych termínoch. V stredu 11. januára a v sobotu 14. januára od 13.00 do 15.00 h na fare Kostola sv. Cyrila a Metoda v centre Piešťan.

Aj na základe odozvy a ochote ďalších dobrovoľníkov by chceli postupne takto pomáhať pravidelne. Každý, kto sa k nim chce pridať, môže sa prihlásiť pred každou svätou omšou v sakristii kostola.

(inf)