Ľudí bez domova pozývajú na Polievku z lásky

Spoločenstvo kresťanského života na pomoc núdznym ľuďom bez domova pri reholi Spoločnosti Ježišovej v Piešťanoch v spolupráci s mestom Piešťany pozývajú na Polievku z lásky.

Počas nasledujúcich troch mesiacov budú mať ľudia bez domova možnosť zohriať sa a porozprávať v dennom centre Svornosť na Vážskej ulici (pri Kruhovke). Polievku z lásky si budú môcť prísť dať každú stretu a sobotu od 12.00 do 14.00 h.

Ľudia, ktorí by chceli tejto dobročinnej akcii akokoľvek pomôcť, sa môžu obrátiť na organizátorov alebo priniesť do denného centra Svornosť trvanlivé potraviny, teplé oblečenie, deky a topánky v stredu a v sobotu od 11.30 do 14.30 h.

Polievka z lásky nadväzuje na podobnú iniciatívu zo začiatku tohto roka, keď dobrovoľníci ponúkali núdznym teplé jedno počas mrazivých dní.

Ľudia bez domova majú v Piešťanoch možnosť požiadať o pomoc aj mestské zariadenia sociálnych služieb Domum, kde je aj noclaháreň. V období mrazov tam môžu zostať aj počas dňa.

Sociálne slabším pomáha tiež Trnavská arcidiecézna charita, ktorá v priestoroch na ulici A. Hlinku neďaleko železničnej stanice poskytuje aj sociálne poradenstvo.

Text: Martin Palkovič Foto: Annie Spratt/unsplash.com