Lúčnica sa v Dome umenia predstaví poslednýkrát v tomto roku

Program tanečného súboru, orchestra a speváckej skupiny Lúčnica, stvárňujúci výber špičkových tanečných choreografií jej dlhoročného umeleckého vedúceho, choreografa a pedagóga prof. Štefana Nosáľa uvidíte v Dome umenia Piešťany v stredu 12. októbra v rámci festivalu Piešťanské rendezvous. Začiatok je o 19.00 h.

Tradičné obrazy a hudba zo všetkých hlavných kultúrnych regiónov Slovenska budú súčasťou predstavenia, ktoré Lúčnica venovala svojmu dlhoročnému choreografovi a umeleckému vedúcemu a Štefanovi Nosáľovi. Vstupenky sú v predpredaji v pokladni Domu umenia aj cez ticketportal.sk.

V roku 1949 sa Štefan Nosáľ stal tanečníkom Lúčnice ako člen mužskej skupiny „Odzemkári“, ktorá bola považovaná za jednu z jej základných zložiek a onedlho bol zvolený aj za umeleckého vedúceho tanca a choreografa tejto skupiny. Od roku 1951 prevzal pozíciu umeleckého vedúceho a hlavného choreografa súboru Lúčnica, ktorého umelecký vývin a smerovanie formuje zásadným spôsobom až do dnešných dní.

Jeho takmer 70 ročné kontinuálne umelecké vedenie Lúčnice, ktorá sa ako reprezentačné teleso interpretujúce originálnu národnú kultúru zaraďuje medzi najlepšie svetové súbory vo svojom odbore, je odborníkmi i širokou verejnosťou považované za svetový unikát.

Slovenskú technickú školu ukončil v roku 1953 s titulom stavebný inžinier, ale pokračoval štúdiom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v odbore choreografia tanca.

Vo svojich choreografiách vytvoril profesor Nosáľ svojský štýl prekomponovávania pôvodných ľudových tancov do ich umeleckej javiskovej štylizácie. Na základe osobného poznania, dlhodobých odborných výskumov, ako aj vlastného originálneho umeleckého jazyka, spracoval autentický folklórny materiál divácky veľmi príťažlivým a zároveň umelecky mimoriadne náročným spôsobom.

V Lúčnici vytvoril vyše 100 tanečných kompozícií i viacero samostatných celovečerných tematicky komponovaných programov.

(Reklamný článok)