22.08.2017 # 15:59 # 15:59

Lido čaká masívny výrub, stromy dožívajú

Dreviny sú už označené červenými bodkami, ale pred začiatkom rúbania lesného porastu musí prísť k dohode medzi piešťanskými kúpeľmi a štátnym podnikom Lesy SR. Mesto o plánovanom rúbaní informácie nemá. Keďže ide o les, súhlas na výrub dáva odborný lesný hospodár.

Vyše 1300 stromov okolo Biskupického kanála v úseku medzi Húpacím mostom a areálom kynologického klubu vyznačili na rúbanie Lesy SR. Vlastníkom pozemku sú Slovenské liečebné kúpele Piešťany, ktoré nesú za svoj majetok zodpovednosť. Porast označený číslom 601 je podľa odborníkov prestarnutý – topole šľachtené, ktoré ho tvoria, mali byť vyrúbané vo veku 40 rokov. Dnes majú 60.

Ide pri tom o jedinú lesnú pôdu na území mesta Piešťany. Jej rozloha je približne 3 hektáre.

Program starostlivosti o les pre lesný celok Moravany nad Váhom, kam tento porast patrí, počíta s jeho totálnou obnovou. Na mieste topoľov šľachtených by mali podľa tohto dokumentu rásť duby, jasene a topole domáce. Ide totiž o hospodársky les, ktorého hlavnou úlohou je produkcia drevnej hmoty.

Zdroj: gis.nlcsk.org

Problém je v tom, že výnosy z dreva, ktoré je vhodné už iba na štiepku alebo do celulózy, nepokryjú náklady na obnovu porastu. Zákon však prikazuje, že les musí byť obnovený.

Preto nie je isté, či sa vlastník alebo obhospodárovateľ do tohto procesu pustia. Prestárnuté topole pri tom môžu byť nebezpečné pre ľudí, ktorí ich okolie využívajú ako rekreačný priestor. Mohutné konáre spadli na Húpací most počas tohto leta hneď dvakrát.

„Lesy SR z vlastnej iniciatívy, s vedomím akútneho stavu porastu, vykonali zameranie stromov za účelom výpočtu rentability potenciálneho vykonania obnovy porastu,“ uviedol Martin Matys zo štátneho podniku Lesy SR, odštepný závod Smolenice. Dodal, že rokovania s vlastníkom na túto tému zatiaľ neprebehli.

Prípadný výrub by podľa jeho slov prebiehal v zimných mesiacov začiatkom roka, výsadba na jar. Súčasný porast by malo nahradiť 10-tisíc nových stromov.

Výrubu však musia predchádzať rokovania so Slovenskými liečebnými kúpeľmi Piešťany a. s. Nie je vylúčené, že o výrub a obnovu tohto porastu nebude mať nikto z ekonomických dôvodov záujem.

Text a foto: Martin Palkovič

 • Namor Lecnam

  A sme doma. Lesy SR ktoré spravujú (aspoň papierovo) pozemky na Lide náhodou zistili, že v Piešťanoch majú 3 hektáre lesa ktorý sa dá vyrúbať. OK, to je ich úlohou. Vyrúbať, spracovať a predať. Ako sa skutočne hospodári v slovenských lesoch už asi videl každý. Teraz ide o to, ako to zdôvodniť pre ľuďmi, lebo ľudia sú ovce a mi im tam ideme spraviť lúku.
  1. najprv bububu. Slovenské liečebné kúpele Piešťany sa boja o našu bezpečnosť, preto treba celý les vyrúbať, lebo je starý. A preto, ľudia prosím nechoďte do lesa ktorý je starší ako 40 rokov. A vlastne asi by sme mali vyrúbať všetky lesy, nech nás prestanú ohrozovať na životoch.
  2. Aj keď je to jediný les v tesnej blízkosti centra a súčasť oddychovej zóny, je úplne v poriadku ak sa kompletne vyrúbe, pretože je to vlastne len stromová plantáž, ktorej hlavnou úlohou je produkcia drevnej hmoty, v preklade zarobiť.
  3. A vypúšťame balóniky. Ako tvrdí p. Martin Matys zo štátneho podniku Lesy SR, odštepný závod Smolenice, výnosy z dreva im nepokryjú náklady na obnovu porastu, aj keď zákon tak prikazuje. Máme to chápať tak, že Lido nevyklčujú, alebo že po vyklčovaní už les neobnovia? A keď aj áno tak tam vysadia niekoľko stromčekov z ktorých väčšina neprežije najbližšie leto. Poznámka pod čiarou, ak vyklčujete les, tak vám výnosy nepokryjú ani náklady na obnovu porastu, wau. Konečne nám niekto vysvetlil prečo miznú lesy.
  PS: Konáre spadli na most dvakrát preto, pretože nalomené konáre nechali na strome a odstránili iba tie ktoré spadli na konštrukciu.
  Zase bude potrebné vyvinúť občiansku iniciatívu, rovnako ako keď chceli vyrúbať vrbinu alebo park.

  • Ferinko Jaternica

   a čo tam majú nechať prestarnuté topole, čo by to vyriešilo do budúcnosti ??

   • Matt

    Taký strom sa dožije cez 100 rokov, 40ka je preňho nič…

 • marek

  Je mozne zabranit tomuto vyrubu? Mestski poslanci? Dohoda s kupelmi? Pripadne s hospodarom, ak su to statne lesy? Povazovat to za hospodarsky les, ked to plni rekreacnu funkciu a ta topolova aleja je aj esteticka hodnota, je omyl.

  • Namor Lecnam

   Určite je možné tomu zabrániť. A aj bude treba. Z času na čas tu niekoho napadne podobný nápad. Aj v minulosti ak by sa nezakročilo tak polovica parku by bola dávno fuč.

X