Lido čaká masívny výrub, stromy dožívajú

Dreviny sú už označené červenými bodkami, ale pred začiatkom rúbania lesného porastu musí prísť k dohode medzi piešťanskými kúpeľmi a štátnym podnikom Lesy SR. Mesto o plánovanom rúbaní informácie nemá. Keďže ide o les, súhlas na výrub dáva odborný lesný hospodár.

Vyše 1300 stromov okolo Biskupického kanála v úseku medzi Húpacím mostom a areálom kynologického klubu vyznačili na rúbanie Lesy SR. Vlastníkom pozemku sú Slovenské liečebné kúpele Piešťany, ktoré nesú za svoj majetok zodpovednosť. Porast označený číslom 601 je podľa odborníkov prestarnutý – topole šľachtené, ktoré ho tvoria, mali byť vyrúbané vo veku 40 rokov. Dnes majú 60.

Ide pri tom o jedinú lesnú pôdu na území mesta Piešťany. Jej rozloha je približne 3 hektáre.

Program starostlivosti o les pre lesný celok Moravany nad Váhom, kam tento porast patrí, počíta s jeho totálnou obnovou. Na mieste topoľov šľachtených by mali podľa tohto dokumentu rásť duby, jasene a topole domáce. Ide totiž o hospodársky les, ktorého hlavnou úlohou je produkcia drevnej hmoty.

Zdroj: gis.nlcsk.org

Problém je v tom, že výnosy z dreva, ktoré je vhodné už iba na štiepku alebo do celulózy, nepokryjú náklady na obnovu porastu. Zákon však prikazuje, že les musí byť obnovený.

Preto nie je isté, či sa vlastník alebo obhospodárovateľ do tohto procesu pustia. Prestárnuté topole pri tom môžu byť nebezpečné pre ľudí, ktorí ich okolie využívajú ako rekreačný priestor. Mohutné konáre spadli na Húpací most počas tohto leta hneď dvakrát.

„Lesy SR z vlastnej iniciatívy, s vedomím akútneho stavu porastu, vykonali zameranie stromov za účelom výpočtu rentability potenciálneho vykonania obnovy porastu,“ uviedol Martin Matys zo štátneho podniku Lesy SR, odštepný závod Smolenice. Dodal, že rokovania s vlastníkom na túto tému zatiaľ neprebehli.

Prípadný výrub by podľa jeho slov prebiehal v zimných mesiacov začiatkom roka, výsadba na jar. Súčasný porast by malo nahradiť 10-tisíc nových stromov.

Výrubu však musia predchádzať rokovania so Slovenskými liečebnými kúpeľmi Piešťany a. s. Nie je vylúčené, že o výrub a obnovu tohto porastu nebude mať nikto z ekonomických dôvodov záujem.

Text a foto: Martin Palkovič