Lido aj tento rok ožije novou architektúrou

Aktivity na Vážskom ostrove v najbližších mesiacoch pokračujú. Vďaka projektu Tvoríme Lido budú na jeho budúcej podobe spolupracovať architekti a aktivisti. Zapojiť sa môže aj verejnosť. Výsledkom budú návrhy mobiliáru, ktorý by mal skultúrniť prostredie Lida.

Čo na Lide chceme? Ako by malo fungovať v budúcnosti? Ako by malo vyzerať? Ujasniť si názor na citlivý priestor Vážskeho ostrova pomôže projekt, ktorý spojí verejnosť, záujmové skupiny, odborníkov, architektov i aktivistov.

Cieľom projektu Tvoríme Lido je pokračovať v aktivitách na Lide, ktoré postupne revitalizujú miestni dobrovoľníci pod dozorom odborníkov. V prostredí ostrova by mal vzniknúť originálny a kvalitný mobiliár, ktorý vytvorí lepšie podmienky pre jeho návštevníkov.

Prototypy drevených objektov navrhnú architektky z občianskeho združenia Woven, ktoré majú bohaté skúsenosti s realizáciami z dreva, dočasnou architektúrou a objektmi v prírodnom prostredí. Neznámy im nie je ani priestor Lida – jeden zo svojich študentských architektonických workshopov 1:1 usporiadali v spolupráci s o.z. Centrum architektúry vlani práve tu.

Prečo vôbec vymýšľať na Lide niečo špeciálne? „Myslím, že Lido si to zaslúži. Namiesto typizovaných prvkov chceme do tohto verejného priestoru citlivo vstúpiť autorským dizajnom. Naše návrhy budú alternatívou k estetike paliet a kmeňov opracovaných motorovou pílou,” hovorí architektka a organizátorka projektu Lívia Gažová z o.z. Centrum architektúry.

Projekt Tvoríme Lido ponúka profesionálny zásah do prostredia, koncepčný návrh architekta, ktorý si ale dobrovoľníci môžu stále svojpomocne financovať a skonštruovať.

Konečné návrhy budú zohľadňovať súčasný stav priestoru, prírodný charakter Lida, previazanosť s mestom, ako aj potenciál a historický odkaz oblasti. Dôraz sa bude klásť na udržateľnosť riešenia, atraktivitu dizajnu a využiteľnosť pre rôzne aktivity, súčasné aj budúce.

Návrh môže byť mólom, ležadlom, slnečníkom, prístreškom, miestom pre rybára, zaujímavým ohniskom, skokanským mostíkom, chodníkom, lavičkou, posedom, útulňou, hravým objektom či saunou.

Objekt môžu využívať všetci návštevníci Lida: deti, psíčkari, rybári, mladí ľudia, športovci, rekreanti, kúpeľní hostia, plavci, seniori alebo náhodní okoloidúci, ktorí sa chcú pokochať výhľadom na rieku.

Návrhom budú predchádzať diskusie a workshopy. Prvé plánovacie stretnutie s verejnosťou sa uskutoční 2. marca.

„Chceli by sme, aby prišiel každý, kto má k rozvoju Lida čo povedať, aj keby tam nechcel nič. Rozbiehame veľký proces a želáme si, aby bol výsledok čo najlepší, preto nás zaujíma názor verejnosti,” pozýva na diskusiu Lívia Gažová.

Aktivisti, architekti, dobrovoľníci, starí aj mladí občania Piešťan tak majú možnosť stať sa súčasťou návrhu aj realizácie.

Podnety z diskusie pretavia architektky do predbežného konceptu priestorového rozloženia. Prezentovať ho budú na verejnom stretnutí v Piešťanoch za prítomnosti odborníkov a kritikov.

Návrhy by mali byť pripravené začiatkom leta, vznikne aj niekoľko prototypov. Ostatné návrhy objektov neostanú len na papieri, ale budú k dispozícii dobrovoľníkom, ktorých zastrešuje OZ Pro Civitate – Spoločne pre Piešťany. Tí ich na Lide budú realizovať postupne, podľa svojich finančných možností.

Celý proces navrhovania bude verejný, organizátori budú o všetkom informovať na facebookovej stránke a webe projektu lidopiestany.sk.

Text: Tlačová správa organizátorov projektu Foto: Anna Horčinová