Elektrárňa a MsKS pozývajú na fotografický workshop

Workshop Mestského kultúrneho strediska Piešťany, ktorý je súčasťou série EDU.pn sa uskutoční 16. októbra v Elektrárni Piešťany. Aktivita je venovaná kresbe svetlom a médiu analógovej fotografie. Prednášku o fotografii apovedie Ema Lančaričová, absolventka VŠVU Bratislava, odbor fotografia a nové médiá. Začiatok podujatia je o 14.30 h.

Už je to 52 rokov, čo ľudská noha prvýkrát prešla po povrchu Mesiaca a 49 rokov odkedy bol človek na Mesiaci poslednýkrát. Vedeli ste, že posádky vo vesmíre fotografovali iba na filmové fotoaparáty? Konkrétne to boli fotoaparáty značky Hasselblad, ktoré boli špeciálne upravené na fotografovanie v iných než pozemských podmienkach. Filmy nemali 36 ani 12 filmových políčok, čo je bežná dĺžka filmu. Firma Kodak pre posádky vyrobila filmy špeciálnej dĺžky s oveľa citlivejším ISO, teda svetelnosťou. Na jeden takto upravený film bolo možné nafotiť až 160 farebných alebo 200 čiernobielych fotografií. Ďalšou zaujímavosťou je, že vždy sa posádka na ceste späť musela zbaviť určitého nákladu a tak zostalo vo vesmíre viacero vznášajúcich sa tiel fotoaparátov Hasselblad.

„Na workshope spolu preskúmame filmové archívy posádok Apollo a vybrané fotky si analógovou cestou vyzväčšujeme v tmavej komore. Počas workshopu si osvojíte základy práce v tmavej komore, teda klasický proces vývojka–prerušovač–ustaľovač. Okrem toho si ukážeme špeciálnu techniku tzv. Sabbatierov efekt,“ pozývajú na podujatie organizátori z Mestského kultúrneho strediska Piešťany.

Fotografovanie na film funguje na princípe dopadania svetla na svetlocitlivý materiál, teda na negatív založený vo fotoaparáte. Svetlo zachytené na Mesiaci si tak budeme môcť preniesť vďaka pozemskému svetlu na vlastné vyzväčšované fotografie.

Kapacita workshopu je limitovaná na 10-12 účastníkov. Svoje miesto si rezervujte na adrese linda.blahova@msks-piestany.sk.

Projekt je podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Zdroj: MsKS Piešťany