Lidl venuje dvom piešťanským školám po 3-tisíc eur

Súčasťou otvorenia novej predajne je podpora žiakov základných škôl na Ulici F. E. Scherera a na Brezovej ulici sumou 50 centov z každého nákupu nad 10 eur v prvý deň predaja.

Celkom sa takýmto spôsobom podarilo získať 1 073 eur. Spoločnosť Lidl sa rozhodla túto sumu navýšiť a žiakom venuje po 3000 eur na nákup športových a didaktických potrieb.

„Súčasťou našej stratégie napĺňania spoločenskej zodpovednosti je snaha byť dobrým susedom. Poskytnutím športových a didaktických potrieb dlhodobo podporujeme základné školy, ktoré sa nachádzajú v blízkosti našej novootvorenej predajne. Tento úspešný projekt sme sa od školského roka 2015/2016 rozhodli rozšíriť aj na zrekonštruované predajne. Ročne takýmto spôsobom podporíme desiatky škôl a tisícky žiakov, čím prispejeme k zlepšeniu ich školských aj mimoškolských aktivít,“ povedal Tomáš Bezák, hovorca spoločnosti Lidl.

Zástupcovia oboch podporených škôl sa už tešia na nové pomôcky. „Je to milé prekvapenie pre školu, keď nám pomocnú roku podáva Lidl, ktorý na Slovensku pozná každý v dobrom svetle. Reakcie kolegov a detí boli radostné, nakoľko športové potreby budú spestrením vyučovania. Ďakujeme,“ uviedla Bronislava Fačkovcová, riaditeľka ZŠ Brezová.

V podobnom duchu sa vyjadrila aj riaditeľka ZŠ F.E.Scherera Gizela Talačová: „Každá finančná pomoc, ktorá sa použije na rozvoj školstva sú peniaze dobre investované do budúcnosti našej mládeže. Prostriedky využijeme na kúpu učebných pomôcok na telesnú výchovu – lopty, žinenky, hokejky na florbal a dresy. Do učebne cudzích jazykov zakúpime interaktívnu tabuľu. Tento štedrý dar nám výrazne pomôže vo výchovno-vzdelávacom procese.“

Text: Tlačová správa Ilust. foto: Martin Palkovič