21.04.2015 # 21:46 # 21:46

Láska v krídlach pripomenie ornitológa Viliama Kubána

Inzercia

Piešťancovi, ktorého štúdie o vtáctve v okolí Sĺňavy, sú dodnes cenené vo vedeckých kruhoch, bude venované podujatie s názvom Láska v krídlach.

Viliam Kubán bol poriečnym strážcom a ornitológom, ktorý do konca roku 2004 okrúžkoval vyše 118-tisíc vtákov. Vysoko ho oceňovala Slovenská ornitologická spoločnosť, získal Cenu primátora mesta Piešťany a je po ňom pomenovaná Kubánova výsadba – umelo vytvorené jazierko plné vodomilných rastlín slúžiace na hniezdenie vtákov pri Sĺňave.

Podujatie sa uskutoční v sobotu 9. mája. Podrobný program nájdete nižšie.

laska v kridlach

-inf-

X