Láska v krídlach bude venovaná vtáctvu okolia Sĺňavy

Známy piešťanský ornitológ Viliam Kubán má svojich nasledovníkov. O svoje odborné znalosti sa v sobotu 7. mája u Dina s verejnosťou podelia Erich Kubica a Juraj Komár.

Láska v krídlach je pokračovaním podujatia, ktoré sa uskutočnilo minulý rok a bolo venované odkazu Viliama Kubána. Jeho nasledovníci tentoraz budú hovoriť o dejinách ornitológie, predstavia vzácne druhy vtákov, ktoré pozorovali v okolí Sĺňavy a otvoria výstavu s názvom Hmyz.

Reč bude aj o Kubánovej výsadbe – jazierku, ktoré je plné vodomilných rastlín. Vtákom slúži na hniezdenie a ľudom na pozorovanie operencov. Tento priestor bol istý čas zanedbaný, ale postupne sa rozbiehajú aktivity smerujúce k jeho obnove.

Viliam Kubán bol poriečnym strážcom a ornitológom, ktorý do konca roku 2004 okrúžkoval vyše 118-tisíc vtákov. Systematicky sa začal venovať ornitológii v roku 1959. Bol autorom a spoluautorom vyše 70 odborných príspevkov a štúdií o avifaune okolia Piešťan. Vysoko ho oceňovala Slovenská ornitologická spoločnosť, získal Cenu primátora mesta Piešťany.


Láska v krídlach – sobota 7. mája 2016, Dino – Sĺňava

17.00 h Z dejín ornitológrie

17.30 h Vtáctvo v CHA Sĺňava

18.30 h Vernisáž výstavy Hmyz


Text: Martin Palkovič Foto: Erich Kubica