Láska v krídlach: Čajky zo Sĺňavy

Prednáška piešťanského ornitológa a chovateľa vtáctva Ericha Kubicu sa uskutoční vo štvrtok o 19.00 h v klube ŽiWell.

Účastníci sa oboznámia s krásami Chráneného areálu a Chráneného vtáčieho územia Sĺňava. Tiež nahliadnu na ostrov Čajka v dobe hniezdenia pomocou online kamerového prenosu.

V ďalšej časti budú predstavené hniezdiace druhy ostrova – najmä päť druhov čajok, ktoré sa po vyhniezdení objavili v 20 štátoch sveta.


Erich Kubica – ornitológ a chovateľ vtáctva, sa narodil v Piešťanoch. Za svoju doterajšiu chovateľskú činnosť bol ocenený viac v zahraničí než na Slovensku. V máji 2017 mu primátor mesta Piešťany udelil ocenenie v kategórii Osobnosť environmentálnej oblasti za jeho aktivity, vďaka ktorým sa v Piešťanoch usadili labute, za jeho odborné články, ktoré publikuje v zahraničných periodikách a za to, že svojou prácou chráni životné prostredie v našom regióne.


Erich Kubica s vábičkou Viliama Kubána

Zdroj: ŽiWell