Kto je najlepší predajca časopisu Nota Bene v Piešťanoch?

Máte svojho najobľúbenejšieho predajcu časopisu Nota Bene, ktorého pravidelne podporujete kúpou časopisu? Chceli by ste mu vyjadriť svoju podporu aj iným spôsobom? Zapojte sa do našej súťaže o Najobľúbenejšieho predajcu Nota Bene.

Súťaž vyhlasuje Občianske združenie Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany a Mesto Piešťany, Mestský úrad Piešťany – Zariadenie sociálnych služieb Domum.

Stačí, ak v čase od 1. júna do 15. júna 2019 pošlete svoj hlas predajcovi formou korešpondenčného lístka na adresu ZSS DOMUM, Bodona 55, 921 01 Piešťany alebo e-mailom na adresu domum@piestany.sk v tvare (meno predajcu + registračné číslo predajcu, a meno a adresa hlasujúceho). Počet hlasov od jedného hlasujúceho, resp. z jednej e-mailovej schránky je neobmedzený.

Výhercovia súťaže budú ocenení vecnými cenami – nákupnými poukážkami v HM Tesco.

Z hlasujúcich vyžrebujeme troch účastníkov, ktorí budú odmenení vecnou cenou zaslanou na adresu bydliska.

Veríme, že aj prostredníctvom vášho zapojenia sa do súťaže povzbudíme našich predajcov a oni pocítia, že nie sú ľahostajní svojmu okoliu.

Text: OZ POD Piešťany, Mestský úrad Piešťany – ZSS Domum