Krajskí poslanci sa zišli poslednýkrát v tomto volebnom období

V stredu 21. septembra 2022 sa uskutočnilo posledné riadne zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja v aktuálnom volebnom období. Dominovala téma rastu cien energií a návrhu nového grafikonu verejnej dopravy.

„Vývoj cien energií dlhodobo sledujeme. Na ich rast sme zareagovali už v máji, keď sme bežné výdavky župných stredných škôl, kultúrnych inštitúcií a zariadení sociálnych služieb zvýšili o 615-tisíc eur. Pre naše organizácie v oblasti sociálnej starostlivosti sme dnes na tento účel vyčlenili ďalších 129-tisíc eur,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že aj ako predseda združenia SK 8 rokuje s predstaviteľmi vlády Slovenskej republiky s cieľom zabezpečiť finančnú pomoc samosprávnym krajom.

Celkové náklady župných organizácií na vyplatenie odmien vo výške 500 eur pre zamestnancov vo verejnom záujme v oblasti školstva, kultúry, sociálnej starostlivosti a správy ciest sú 2,8 mil. eur. Vďaka odsúhlasenej zmene rozpočtu kraj vyčlení na tento účel 1 mil. eur z daňových príjmov. Zvyšné zdroje pokryje z rezervy v rozpočte a z transferu od ministerstva školstva.

Krajskí poslanci schválili aj príspevok 170-tisíc eur na dostavbu centra pomoci ľuďom bez domova. Poslanec Miroslav Dzurech, ktorý je súčasne riaditeľom Trnavskej arcidiecéznej charity, v tejto súvislosti ocenil ústretový krok župy. Ako skonštatoval, „v Trnave, za Kostolom sv. Heleny, vzniká úplne nové, unikátne nízko prahové centrum, v ktorom budeme poskytovať starostlivosť a poradenstvo pre ľudí bez domova. V priebehu výstavby, ktorú spolufinancujeme z eurofondov, však čelíme zvýšeným nákladom, ako aj potrebe vykonania nepredpokladaných stavebných prác. Bez príspevku trnavskej župy by bolo dokončenie stavby ohrozené, azda až nemožné.“

Poslanci požiadali Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky o prehodnotenie návrhu grafikonu vlakovej dopravy na roky 2022 a 2023. Predkladateľ uznesenia, župan Viskupič, skonštatoval, že „som rád, že moje opakované ústne aj písomné apely na zástupcov ministerstva dopravy podporili aj krajskí poslanci. Nevieme sa stotožniť s tým, že diaľkové vlaky na trase medzi Bratislavou a Košicami prestanú zastavovať v kúpeľnom meste Piešťany a v Leopoldove, ktoré je dopravným uzlom. Namietali sme aj zníženie počtu spojov na Záhorí či na juhu kraja. Navrhli sme tiež, aby bolo prijatie navrhovaných zmien v grafikone odložené o rok. Od toho si sľubujeme získanie času na odkomunikovanie zmien s cestujúcimi, ako aj na efektívne zosúladenie vlakov s prímestskými autobusmi.“

Zdroj: Tlačová správa – TTSK