Krajinský most – Most T. G. Masaryka má 90 rokov

Jeho výstavba trvala dva roky, realizátora vybrali pomocou verejnej súťaže. Most dostal meno po prvom prezidentovi a dodnes je jediným cestným premostením Váhu v Piešťanoch.

Na začiatku 20. storočia viedla hlavná dopravná tepna cez Kúpeľný ostrov. Nad obtokovým ramenom Váhu bol jednoduchý pontónový most a nad hlavným ramenom viedla cesta po „chatrnom moste s železnými nosníkmi na drevených barlách,“ píše Arpád Straka, prvý piešťanský kronikár.

Narastajúca doprava, ale aj hnaný dobytok kvôli tomu prechádzali stredom obce a okolo kúpeľných budov, čo spôsobovalo „ťažké premávkové i hygienické závady“. Oba mosty boli staré a vzhľadom nezodpovedali významu kúpeľného miesta.

Nový most sa mal pôvodne dotýkať južného cípu Kúpeľného ostrova, ale nakoniec projektanti rozhodli posunúť ho ešte o 100 metrov smerom na juh a s ostrovom ho spojiť murovanou hrádzou.

Vypracovanie projektu zadala bratislavská župa, pod ktorú Piešťany vtedy patrili, úradníkom referátu verejných prác Ing. Dr. Jozefovi Činčerovi a Ing. Ivanovi Grebeníkovi.

Verejnej ofertnej súťaže sa podľa kroniky zúčastnilo 16 subjektov, vyhrala ju firma Úrad. autor. stav. inžinieri Müller a Kapsa v Bratislave. Stavenisko odovzdali na začiatku roka 1930 a už 2. januára 1932 začal most slúžiť.

 

Všetky práce boli ukončené o štyri mesiace neskôr. Celkové náklady presiahli 7,7 mil. korún a podieľal sa na nich štát aj miestna samospráva. Most bol pomenovaný po prvom prezidentovi T.G. Masarykovi, na pamiatku jeho 80. narodenín.

V noci z 3. na 4. apríla 1945 opustilo ustupujúce nemecké vojsko Piešťany a pred odchodom tento most zničilo. „Ohromná detonácia z výbuchu mostu dáva obyvateľstvu na vedomie, že nemecké vojsko odchádza,“ uvádza kronikár.

Koncom roka 1980 začala chodcom a cyklistom slúžiť lávka, ktorú nechala radnica o 39 rokov neskôr uzavrieť kvôli bezpečnosti. Náklady na jej rekonštrukciu dosiahli 720-tisíc eur, mestu na ňu prispeli Trnavský samosprávny kraj a Trnavská vodárenská spoločnosť, Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a Slovak Telekom. Lávka začala opäť slúžiť koncom marca 2021.

Krajinský most je v správe Trnavského samosprávneho kraja. Jeho vrchnú časť opravili v roku 2014, dva mesiace bol preto úplne uzatvorený. Počas týchto prác prišlo k rozšíreniu vozovky o obrubníky, nosnosť zostala nezmenená. Aj naďalej majú na most vjazd zakázaný autá nad 12 ton (okrem autobusov a vozidiel údržby ciest).

Rekonštrukcia spodnej časti Krajinského mosta bola dokončená v septembri 2020. Keďže bolo potrebné opraviť aj časti, ktoré sa nachádzajú pod vodnou hladinou, dočasne ju znížili o jeden meter. „Vďaka tomu sme boli schopní sanovať aj miesta, ktoré boli narušené a bolo ich treba dobetónovať, upraviť a zainjektovať,“ povedal vtedy Juraj Marko z firmy Swietelsky Slovakia.

Výstrižok z dobových novín a výstavbe Krajinského mosta. Zdroj: Michaela Herbst FB/Piešťany-History

Plte na Váhu. Zdroj: FB/Piešťany-History

Oprava Krajinského mosta po 2. svetovej vojne. Zdroj: FB/Piešťany-History

Premávka na Krajinskom moste v roku 1964. Foto: Jozef Drlička Zdroj: FB/Piešťany-History

Menej tradičný pohľad na Krajinský most. Foto: Eduard Budke Zdroj: FB/Piešťany-History

Text a foto: Martin Palkovič Zdroj: Kronika mesta Piešťany Foto: Piešťany – History

Úvodná časť článku bola prvýkrát publikovaná 6. januára 2020.