Kraj pomôže stredoškolákom z Ukrajiny

Trnavská župa vyčlenila na humanitárnu pomoc 100-tisíc eur. Tieto peniaze pôjdu aj na sociálne štipendiá pre ukrajinských stredoškolákov.

Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja zasadalo v pondelok 28. marca 2022. Najviac rezonovala téma pomoci ukrajinským utečencom, medzi ktorými sú aj študenti stredných škôl.

„Na humanitárnu pomoc sme sa rozhodli vyčleniť 100-tisíc eur zo župného rozpočtu. Schválením dodatkov k  všeobecne záväzným nariadeniam znížime alebo úplne odpustíme platby za ubytovanie a stravovanie pre ukrajinských študentov stredných škôl. Okrem toho ich podporíme prostredníctvom sociálneho štipendia až do výšky 700 eur ročne,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Päťdesiatka ukrajinských utečencov je už ubytovaná v internáte Strednej odbornej školy technickej v Galante, medzi ktorými je aj 15 sluchovo znevýhodnených ľudí. Župa okrem toho aktuálne eviduje 47 žiadostí o prijatie na svoje stredné školy.

Krajskí poslanci súhlasili aj s tým, aby župa odstúpila od zámeru bývalého vedenia na uzatvorenie memoranda o spolupráci s Leningradskou oblasťou.

Zdroj: Tlačová správa TTSK