Komu by ste udelili cenu primátora?

Občania aj inštitúcie môžu posielať svoje návrhy do konca januára. Cenu primátora udelí Miloš Tamajka na základe odporúčania príslušnej komisie za oblasť sociálnu, kultúrnu a enviromentálnu.

Cieľom udeľovania týchto cien je spoločensky, morálne i finančne podporiť jednotlivcov alebo subjekty, ktoré v uplynulom roku prispeli k rozvoju jednej z troch vyššie uvedených oblastí alebo k šíreniu dobrého mena mesta Piešťany.

Návrhy musia obsahovať krátke zdôvodnenie a charakteristiku subjektu, prípadne aktivít, ktoré v roku 2015 zrealizoval. Je potrebné poslať ich ma adresu Mestský úrad Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany najneskôr 31. januára.

Na obálku nezabudnite uviesť heslo „Cena primátora“ a názov príslušného referátu (referát sociálnych vecí, referát kultúry príp. referát životného prostredia –  podľa druhu aktivít nominovaného subjektu alebo jednotlivca). Návrhy môžete odovzdať  aj osobne  na podateľni MsÚ.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič