06.01.2016 # 15:30 # 15:30

Komu by ste udelili cenu primátora?

Inzercia

Občania aj inštitúcie môžu posielať svoje návrhy do konca januára. Cenu primátora udelí Miloš Tamajka na základe odporúčania príslušnej komisie za oblasť sociálnu, kultúrnu a enviromentálnu.

Cieľom udeľovania týchto cien je spoločensky, morálne i finančne podporiť jednotlivcov alebo subjekty, ktoré v uplynulom roku prispeli k rozvoju jednej z troch vyššie uvedených oblastí alebo k šíreniu dobrého mena mesta Piešťany.

Návrhy musia obsahovať krátke zdôvodnenie a charakteristiku subjektu, prípadne aktivít, ktoré v roku 2015 zrealizoval. Je potrebné poslať ich ma adresu Mestský úrad Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany najneskôr 31. januára.

Na obálku nezabudnite uviesť heslo „Cena primátora“ a názov príslušného referátu (referát sociálnych vecí, referát kultúry príp. referát životného prostredia –  podľa druhu aktivít nominovaného subjektu alebo jednotlivca). Návrhy môžete odovzdať  aj osobne  na podateľni MsÚ.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

X