Komentované prehliadky výstavy diel Júliusa Kollera

V Piešťanskej výstavnej sieni Fontána prebieha výstava diel svetovo uznávaného konceptuálneho umelca, ktorý sa narodil v Piešťanoch. Futurologickú kultúrnu situáciu Júliusa Kollera môžete v piatok a v sobotu (29. a 30. októbra) vidieť aj s odborným výkladom. Začiatok oboch komentovaných prehliadok je o 14.00 h. Výstava pripravená v spolupráci s The Július Koller Society potrvá do 20. novembra 2021.

Július Koller vstúpil na umeleckú scénu v polovici 60. rokov 20. storočia. V snahe vyhnúť sa formalizmu a všetkým druhom estetizmu, nasmeroval svoje úvahy k osobnej tvorbe novej reality v priebehu každodenného života. Sústredil sa na živú kreativitu a novú kozmohumanistickú kultúru. Svoje umelecké činy – obrazy a akcie – realizoval predovšetkým ako hry, intervencie a dal im názov „kultúrne situácie“.

Spôsob uvažovania, pri ktorom umelec pokladá samotnú myšlienku, nápad za najdôležitejšiu časť, podstatu diela a sprítomňuje ju prostredníctvom záznamu, textu, mapy či skice, sa v 60. rokoch presadil ako konceptuálne umenie, rozohrávajúce s divákom intelektuálnu hru a posúvajúce formu diela na hranice materiality.

Prvé diela konceptuálneho umenia vznikli v okruhu Júliusa Kollera a jeho kolegov v rovnakom čase ako vo Veľkej Británii, Spojených štátoch a na moskovskej nonkonformnej scéne.

Na prehliadke súdobých sochárskych tendencií Polymúzický priestor v piešťanských parkoch v roku 1970 Koller predstavil pri rodnom dome (budova Kursalónu) herný priestor – kruhovú dráhu, na ktorej sa mali diváci sústrediť na pozorovanie neidentifikovateľných lietajúcich objektov (U.F.O.) – teda javov spájajúcich pozemské a vesmírne.

Po vynútenej odmlke sa v 90. rokoch Kollerovo dielo dostalo do pozornosti domácich a vzápätí zahraničných výstavných inštitúcii ako originálne a intenzívne spojenie univerzality, civilizmu, úspornosti, hravej vážnosti prekračujúce dobové antagonizmy, v neposlednom rade aj ako dokumentácia intelektuálnych konceptov, ktoré od 70. rokov definovali rámec výtvarného umenia a stali sa esenciálnou súčasťou mediálnej komunikácie.

Výstava Július Koller: Futurologická kultúrna situácia (U. F. O.) potrvá do 20. novembra 2021. Prístupná je v utorok až piatok od 10.00 do 18.00 h a v sobotu od 10.00 do 16.00 h.

Komentované prehliadky s Lindou Blahovou z Mestského kultúrneho strediska Piešťany sa uskutočnia 29. a 30. októbra o 14.00 h. Účasť je dobré nahlásiť vopred na linda.blahova@msks-piestany.sk.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zdroj: The Július Koller Society / MsKS Piešťany