17.02.2015 # 07:25 # 07:25

Kolonádový most: Potenciálni dodávatelia musia splniť šibeničné termíny

Inzercia

Podľa projektovej dokumentácie má oprava národnej kultúrnej pamiatky trvať rok. Ak samospráva získa na tento účel dotáciu, víťaz verejného obstarávania to bude musieť stihnúť za polovicu. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok schválili poslanci vo štvrtok jednohlasne.

Hneď na druhý deň zverejnila firma EkoAuris výzvu na verejné obstarávanie. Zákazka má hodnotu 1,3 mil. eur a zahŕňa úpravu vozovky, spodnej časti mosta, obnovu priestorov priestorov predajní a bývalého pitného pavilónu, rekonštrukciu elektroinštalácie, rozvodov vody a realizáciu vykurovania. Záujemcovia môžu svoje ponuky predložiť do 5. marca. Zvíťazí najnižšia ponúknutá suma.

Mesto v týchto dňoch podáva na ministerstvo pôdohospodárstva žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Ak dostane kladnú odpoveď, realizácia by mala začať už 1. mája a môže trvať maximálne do 31. októbra.

V zmluve o dielo je podmienka, že ak zhotoviteľ nesplní termíny, bude musieť zaplatiť pokutu, ktorú si môže od mesta nárokovať ministerstvo. V prípade omeškania hrozí zhotoviteľovi aj sankcia vo výške 300 eur za deň.

Výber dodávateľa stavebných prác pre samosprávu zabezpečuje spoločnosť EkoAuris z Prešova. V podmienkach výzvy na predkladanie ponúk upozorňuje, že posunutie dátumu začiatku realizácie je pravdepodobné. Zhotoviteľ preto nemusí mať realizáciu čas ani šesť mesiacov.

Mesto už o dotáciu z ministerstva pôdohospodárstva v rámci regionálneho operačného programu v minulom roku žiadalo. Podľa rezortu nesplnilo niektoré kritériá.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

X