Koledníci Dobrej noviny budú navštevovať piešťanské domácnosti

Aj tento rok môžete na Štefana 26.12. v poobedných hodinách prijať koledníkov ohlasujúcich Dobrú novinu. Ak sa chcete pripojiť k domácnostiam, ktoré ich príjmu môžete sa zapísať do niektorého zo zoznamov nachádzajúcich sa v piešťanských kostoloch, napisať e-mail na dn.piestany@gmail.com, alebo sa prihlásiť telefonicky na čísle 0908 400 363.

Pokiaľ nechcete, či nemôžete prijať koledníkov, ale máte záujem podporiť tento projekt, môžete prispieť aj do pokladničky umiestnenej pri betleheme v kostole sv. Štefana v starých Piešťanoch, alebo darom priamo na účet Dobrej noviny, číslo účtu: SK77 1100 0000 0029 4045 7894, či zaslaním darcovskej SMS v tvare DMS DOBRANOVINA na číslo 877. Cena DMS je 2 EUR (Dobrá novina z nej dostane 96 %) v sieti operátorov O2, Orange a Telekom. Podporiť Dobrú novinu a získať bližšie informácie je možné aj na stránke www.dobranovina.sk.

23. ročník Dobrej noviny nesie názov Na ceste k životu. V tomto roku bude v centre pozornosti práca dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (tzv. sestry Vincentky) v meste Alitena na severe Etiópie.

Alitena sa považuje za jedno z centier katolíckej viery v Etiópii, vďaka evanjelizačnej práci  sv. Justína de Jacobis.

Väčšinu roka je tento kraj veľmi suchý, plodinám sa darí iba na poliach so zavlažovaním. Mnohé rodiny chovajú ovce, kozy, hovädzí dobytok a sliepky.

Vincentky v Alitene pôsobia už od roku 1973, kedy tu založili malé zdravotné stredisko. Prišli sem v čase, keď bol kraj postihnutý hladomorom a zostali tu pôsobiť.

V 90. rokoch keď Alitenu tvrdo zasiahla vojna medzi Etiópiou a Eritreou, žili sestry spolu s miestnymi obyvateľmi v utečeneckom tábore, kam sa museli z Aliteny presunúť.

Alitenské zdravotné stredisko realizuje aj program Zlepšenia zdravotnej starostlivosti pre matky a deti, ktorý podporujú koledníci a darcovia Dobrej noviny od roku 2015.

Okrem zdravotného strediska vedú Vincentky v Alitene vieceré projekty pre miestnu komunitu: škôlku s montessori výučbou a výživovým programom, pre deti z najchudobnejších rodín, rozvojové centrum pre ženy, internát pre dievčatá z odľahlých oblastí, ktoré tak môžu chodiť do školy, program potravinovej pomoci pre deti a mladých, ktorý chodia v Alitene do školy či detské a mládežnícke centrum.

Okrem programu Zlepšenia zdravotnej starostlivosti pre matky a deti podporí Dobrá novina v roku 2018 aj ďalšie rozvojové projekty v Etiópii, Kamerune, Južnom Sudáne, Keni a Ugande.

https://www.dobranovina.sk/projekty/

Text a ilustr. foto: Tlačová správa