Jedinečná výzdoba obchodu s výšivkami obohatila zbierku múzea

V období monarchie sídlil obchod na Erdödyho ulici (dnes Pod Párovcami), neskôr sa presťahoval do Kurhotela na dnešnej Winterovej ulici. Balneologické múzeum Imricha Wintera získalo vďaka príspevku z Fondu na podporu umenia hodnotnú kolekciu predmetov do etnografickej a historickej zbierky, ktoré tvorili výzdobu tejto predajne.

Obchod s výšivkami vlastnila ešte v období rakúsko-uhorskej monarchie Mária Slobodová, rod. Zelenayová. Začiatkom 20. rokov 20. storočia odišla do Kalifornie a otvorila si predajne so slovenskými výšivkami a krojmi v San Diegu a Los Angeles (na titulnej fotke).

Jej piešťanský obchod prevzala Antónia Mišíková, rod. Zelenayová a presunula ho do budovy Kurhotela (neskôr tu bolo sídlo riaditeľstva kúpeľov) na dnešnej Winterovej ulici. Potom ho viedol jej syn Víťazoslav Mišík. V obchode predávali len výšivky z Piešťan a okolia.

Víťazoslav Mišík patrí k významným osobnostiam nášho mesta. Bol rybárskym expertom a odborníkom na paličkovanú čipku.

„Súbor majoliky, ktorý sa nám podarilo kúpiť do zbierok múzea (a je to len časť pôvodne v obchode vystavovanej majoliky) slúžil ako výzdoba obchodu. Ďalšie predmety tiež pochádzajú z vlastníctva pôvodných majiteľov obchodu,“ informoval riaditeľ Balneologického múzea Vladimír Krupad. Dodal, že etnografická zbierka je hodnotnejšia vďaka finančnému príspevku z Fondu na podporu umenia.

Obchod s výšivkami zanikol po zmene režimu vo februári 1948 v dôsledku postupného znárodňovania po nástupe vlády jednej – komunistickej – strany.

„Súbor majoliky, ktorý sme kúpili do múzea tvorí šesť džbánov, štyri misky, sedem tanierov a jedna svätenička. Okrem toho dve zaujímavé kamenné plastiky, tzv. fľaša trpezlivosti a zobrazenie gen. M. R. Štefánika,“ pokračoval riaditeľ.

Časť získaného súboru majoliky je trvalo vystavený v interiéri roľníckeho domu v hlavnej expozícii Balneologického múzea I. Wintera v budove Kúpeľnej dvorany.

Majolikové džbány z konca 19. storočia sú zdobené rastlinným dekorom – motívmi kvetov s pukmi, listami a tiež aj tulipánmi. Zastúpené sú najmä farby modrá a zelená (niekedy doplnené žltou) na bielom podklade. Objavujú sa aj geometrické ornamenty tvorené mriežkou, horizontálnymi pásmi a vlnovkami.

Misky v zakúpenom súbore zdobia kvetinové motívy (ruže, lístky, vetvičky s pukmi) v typickej modro-zelenej farebnosti na bielom podklade. Jedna z nich má v strede zeleno-modré srdce s datovaním 1911. Toto datovanie je dôležité pre všetky misky v súbore.

Ďalšiu časť kolekcie tvorí sedem kusov majolikových tanierov. Sú zdobené zeleno-modrým dekorom, niekde doplneným žltou farbou na bielom podklade. Výzdobné motívy predstavujú venčeky z kvetov a listov, kvety so stonkou a listami, kvet ruže obklopený menšími kvetmi na okraji taniera.

Zaujímavá je svätenička s motívom Troch kráľov, ktorá však nie je ľudovým výrobkom či výrobkom neznámeho keramikára ale jej autorom je akadem. sochár, profesor Leopold Velan. Je datovaná rokom 1946. L. Velan vyštudoval keramický odbor na umeleckej škole v Modre, potom na umeleckej priemyslovke v Hořicích. V Prahe v rokoch 1931 – 1935 absolvoval Akadémiu výtvarných umení, kde ho viedol vynikajúci český sochár Bohumil Kafka.

Múzeum získalo aj dve kamenné plastiky zhotovené z pieskovca. Jedna z nich je dielom neznámeho sochára a predstavuje bližšie neurčenú sväticu alebo Pannu Máriu. Druhá – plastika Panny Márie – má ľudový, insitný ale veľmi pôsobivý vzhľad. Obe plastiky majú ruky zopnuté k modlitbe.

Posledným artefaktom z tejto kolekcie zaradeným do etnografickej zbierky múzea je tzv. fľaša trpezlivosti – sklená fľaša, vnútri ktorej je vložený drevený kríž s Kristom a z dreva zhotovené nástroje umučenia. Naľavo od Krista sú tri klince, pred Kristom kopija, korbáč a trstina. Napravo od Krista sú kliešte a kladivo a vzadu rebrík a kohút s chvostom z pierka

Do historickej zbierky múzeum zaradilo portrét generála M. R. Štefánika (vo francúzskej generálskej uniforme s vyznamenaniami na hrudi). Je vyrytý v kovovej postriebrenej platni, ktorá je zarámovaná v čiernom drevenom zdobenom ráme. Artefakt pochádza z obdobia I. ČSR.

Akvizíciu súboru zbierkových predmetov podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

Zdroj: Tlačová správa – Balneologické múzeum Imricha Wintera