23.04.2015 # 12:50 # 12:50

Hotelka hostí SOČ: Prišla slovenská stredoškolská elita

Inzercia

V celoštátnej prehliadke stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) majú silné zastúpenie aj Piešťany. Hotelovú akadémiu reprezentujú traja žiaci, záhradnícku školu jeden.

Hotelka hostí toto podujatie už druhýkrát v histórii, tentoraz aj s obdobnou súťažou pre žiakov základných škôl. Riaditeľ HAĽW Ladislav Blaškovič očakáva účasť až 500 študentov, pedagógov a porotcov z celého Slovenska. Sú medzi nimi aj konštruktéri zo Strednej priemyselnej školy dopravnej Trnava, ktorí zostrojili vlastný automobil (na snímke).

„Som veľmi rád, že za našu školu postúpili do celoštátnej prehliadky až tri práce,“ povedal hostiteľ Ladislav Blaškovič.

Hoteláci súťažia s prácami Filantropia hotelákov, Molekulárna Gastronómia a Vlastná web stránka ako prostriedok propagácie. V odbore Biológia a pôdohospodárstvo má svojich zástupcov aj Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany a nechýbajú ani žiaci SPŠE a Gymnázia J. B. Magina Vrbové.

„Víťazi majú možnosť zúčastniť sa medzinárodnej konferencie v Bruseli alebo pôjdu prezentovať svoje práce do Prahy. Mnohé vysoké školy tieto výsledky zohľadňujú pri prijímačkách,“ uviedla Anna Sandanusová, podpredsedníčka komisie celoštátnej súťaže SOČ.

Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera poďakovala za dobre zvládnutú organizáciu celého podujatia a dodala, že ju teší zvýšený záujem žiakov o stredoškolskú odbornú činnosť. „V posledných rokoch sa začína prejavovať tímová práca študentov, čo je veľmi prospešné, pretože aj veda sa dnes robí v tímoch.“

Výsledky SOČ vyhlásia dnes večer v Dome umenia. Prehliadka základoškolskej odbornej činnosti bude pokračovať aj zajtra.

Text a foto: Martin Palkovič

 

X