Hoteláci uspeli na krajskom kole SOČ

Študenti Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera mali aj napriek mimoriadnej situácii úspech v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ).

Kvôli pandémii nového koronavírusu sa krajské kolo SOČ tento rok konalo dištančným spôsobom, práce študentov hodnotila odborná komisia. Hoteláci boli opäť medzi najlepšími.

V odbore Problematika voľného času získal Matúš Rusko nádherné 1. miesto s prácou Včelárstvo a jeho prínos.

Na 1. miestne skončili aj František Kucharík a Erik Machovič v odbore Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia s prácou na tému Junior Culinary Master. Tretie boli Katarína Vymyslická a Simona Masariková, ktoré sa zaoberali krásou čajového pečiva.

Víťazom v odbore Ekonomika a riadenie sa stal Andrej Šulka a jeho návod pre začiatok práce v gastronómii At the beginning. Využitie neuromarketingu v gastronómii skúmala Mária Alexandra Sitarčíková a získala 3. miesto.Aj v odbore Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba získali hoteláčky Veronika Lištiaková a Nikola Eckerová 1. miesto, kde spracovali umelecké diela Carving.

Aj keď sa Saskia Brešťanská neumiestnila na stupňoch víťazov v odbore Chémia a potravinárstvo, jej práca pomôže pri vzdelávaní budúcich baristov.

Zdroj: HAĽW