Hoteláci sú žiadaní už počas štúdia

Z absolventov Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera sú majitelia dobrých reštaurácií a barov, ale nájdete medzi nimi aj riaditeľa rádia alebo prodekana. Aj to je dôkaz, že študenti tejto školy sú po maturite pripravení na prax, ale aj na vysokoškolské štúdium.

Keď v roku 2016 Slovensko predsedalo v Rade Európskej únie, hoteláci obsluhovali štátnikov vrátane Angely Merkelovej a Emmanuela Macrona. Nedávno prispeli k úspešnému priebehu návštevy pápeža Františka v Šaštíne. Ale to sú iba niektoré z množstva ich úspechov.

Hotelová akadémia bola v Piešťanoch založená už v roku 1946 a stala sa prvou školou svojho druhu v Československu s možnosťou udeľovania maturitného vysvedčenia. Odvtedy vychováva žiadaných odborníkov v oblasti hoteliarstva a cestovného ruchu. A dopyt po jej absolventoch je výrazný.

„Mnohí sa uplatnia v hotelierstve a gastronómii, ale keďže ponúkame nadstavbu v rámci ekonomických predmetov, uplatnia sa v rôznych oblastiach verejného života. Máme absolventov nielen v riadiacich funkciách v hotelierstve a gastronómii, ale pracujú aj v bankách, máme prodekana na Univerzite Komenského, riaditeľa najpočúvnejšieho rádia na Slovensku, ale aj majiteľov rôznych barov, reštaurácií a hotelov,“ hovorí Ladislav Blaškovič, riaditeľ Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera.

Podľa jeho slov musí mať budúci študent predovšetkým záujem o vzdelávanie. „Sú tu silné cudzie jazyky, všeobecné vzdelávanie, ale kladieme veľký dôraz aj na odborné vzdelávanie. To je rozdelené na praktickú prípravu v oblasti hotelierstva i gastronómie a na teoretické predmety, ktoré sú nadstavbou s dôrazom na hotelový a gastronomický manažment, účtovníctvo, informačné systémy aj na právo. A to je dobrý základ ďalšieho štúdia na vysokej škole,“ pokračuje L. Blaškovič.

Podstatnou súčasťou vzdelávania na piešťanskej hotelke je prax. Pedagógovia sledujú najnovšie trendy v oblasti hotelierstva, gastronómie i cestovného ruchu a snažia sa ich zaradiť do vyučovania. Pomáhajú im v tom špecializované učebne – napríklad pre baristov, barmanov alebo teatendrov. Dôležitá je aj spolupráca hotelmi a reštauráciami doma (napríklad Slovenské liečebné kúpele Piešťany) i v zahraničí. Študenti majú široké možnosti letných stáží vo Francúzsku, Grécku, Nemecku, Španielsku a v Rakúsku.

Ich prvými klientmi sú však rodičia, pre ktorých pripravujú bankety a iné podujatia „Rodičia sú mnohokrát dojatí. Študenti však majú možnosť stretnúť sa s mnohými ľuďmi a poskytovať služby aj mnohým osobnostiam. My sa ich však snažíme naučiť, že každý hosť je dôležitý,“ uzatvára riaditeľ.

(Reklamný článok)