18.02.2016 # 17:55 # 17:55

Hádky pokračovali, ale poslanci nakoniec rozpočet schválili

Ani po mesiacoch príprav a odklade termínu schvaľovania nebolo prijatie rozpočtu na tento rok bezproblémové. Členovia mestského zastupiteľstva dnes napriek tomu ukončili rozpočtové provizórium.

V úvode rokovania dal k predloženému návrhu množstvo pripomienok viceprimátor Michal Hynek. Tie zahŕňali výhrady, na ktorých akceptácii sa vedenie mesta dohodlo s poslancami na poslednom, vyše osem hodín trvajúcom stretnutí.

K niektorým z týchto zmien mali výhrady poslanci, ktorí pôsobia mimo klub Spoločne pre Piešťany. Ivete Babičovej, Eliške Gockej, Petrovi Jančovičovi aj Andrejovi Klapicovi vadilo napríklad presunutie finančných prostriedkov určených na tlač propagačných materiálov z Piešťanského informačného centra na oblastnú organizáciu cestovného ruchu Rezort Piešťany. Tá má od samosprávy v tomto roku dostať až 130-tisíc eur, zatiaľčo vlani to bolo iba 20-tisíc eur.

Naopak poslanci z klubu SPP toto rozhodnutie svorne obhajovali. „Bratislava dáva do oblastnej organizácie cestovného ruchu 525-tisíc eur, čo je 22% vybratej dane za ubytovanie,“ povedal Tomáš Hudcovič a dodal, že minuloročných 20-tisíc eur tvorilo v Piešťanoch iba 3% výnosov z tejto dane.

„Doteraz nás tá organizácia nepresvedčila o tom, že by dokázala niečo urobiť,“ reagoval Andrej Klapica.

„Na žiadnom sídlisku nebude vybudované parkovisko, ale budeme mať 130-tisíc v oblastnej organizácii cestovného ruchu a budeme môcť chodiť do prírodného kina,“ pokračovala Iveta Babičová, ktorá bola aj proti tomu, aby mesto vyhradilo 50-tisíc eur na obnovu prírodného kina. Podľa jej slov by súhlasila s polovičnou sumou, ktorá bola pôvodne na tento účel plánovaná.

Navýšenie členského v Rezorte Piešťany obhajoval Peter Tremboš s tým, že ide o investíciu. Pripomenul, že rovnakú sumu ako od členov vyzbiera táto organizácia, jej vo forme dotácie poskytne štát.

Poslanci nakoniec rozhodli o členskom v Rezorte Piešťany vo výške 130-tisíc eur. Za mestský rozpočet zahlasovala väčšina prítomných. Radnica bude v tomto roku hospodáriť so sumou 22 235 000 na strane príjmov. Plánované výdavky sú o 83-tisíc eur nižšie.

Jednou z najväčších investícií má byť výstavba kompostárne za vyše 2,1 mil. eur. Tento projekt je však podmienený získaním dotácie z Európskej únie.

Podľa primátora Miloša Tamajku je viac finančných prostriedkov určených na šport a zlepšiť sa má aj financovanie sociálnych služieb. „Chceme rekonštruovať Sládkovičovu ulicu a zveľadiť školy a škôlky. Hlavne sociálne a kuchynské zariadenia sú totiž v dezolátnom stave,“ povedal primátor a pripustil, že rozpočet sa bude čoskoro otvárať: „Pevne verím, že do rekonštrukčných prác ešte zapracujeme aj Ulicu Andreja Hlinku.“

Text a foto: Martin Palkovič

X