Fontánu pri kine očistili, čoskoro má byť funkčná

Pracovníci Služieb mesta Piešťany včera pomocou vysokého tlaku vody čistili sochu Chlapec s rybou. Fontána nie je funkčná už roky, ale onedlho sa to má zmeniť.

Podľa neoficiálnych informácií by mohla skúšobne začať slúžiť svojmu pôvodnému účelu počas letných prázdnin. O jej oživenie sa zasadzuje člen Seniorského parlamentu Petr Veverka, ktorého zámerom je, aby toto miesto opäť slúžilo na oddych a relax.

Mesto Piešťany fontánu nemalo vo svojom majetku. Jej vyčisteniu a prípadnej rekonštrukcii preto musela predchádzať dohoda s dedičmi autora. Je ním akademický sochár Ladislav Ľudovít Pollák, ktorý ju dokončil v roku 1958.

Text a foto: Martin Palkovič