Fontána pred kinom nemá majiteľa

Ešte pred plánovanou opravu musí samospráva previesť toto umelecké dielo do svojho majetku, vlastníctvo totiž aktuálne nie je preukázateľné. Autorom pieskovcovej fontány, podľa ktorej bolo pomenované kultúrno-spoločenské centrum, je piešťanský sochár Ladislav Ľ. Pollák.

Vyhradenie finančných prostriedkov na opravu roky nefunkčnej fontány presadzujú poslanci z klubu Spoločne pre Piešťany. Na februárovom zasadnutí mestskej rady prisľúbil riešenie situácie prednosta mestského úradu Eduard Strapatý, podľa ktorého najprv treba dielo previesť do majetku mesta.

Aktuálne totiž nie je možné preukázať vlastníctvo. Fontánu nemajú v správe Služby mesta Piešťany ani Mestské kultúrne stredisko, ktorému patrí blízke kino a galéria. Podobných umeleckých diel je v kúpeľnom meste viac. Patrí k nim napríklad malé súsošie Milenci pri Dome umenia, plastika Vtáčia mať na Beethovenovej ulici, ale aj keramické diela v hlavnej aleji mestského parku, ktoré sú často terčom útoku vandalov.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič