Elektrárňa sa premení na Vedecký brloh

Podujatie, ktoré si obľúbili deti v Košiciach, budú môcť navštíviť aj budúci vedci z nášho regiónu. Znovuotvorená Elektrárňa Piešťany pozýva na Vedecký brloh. Uskutoční sa 21. januára o 14.00 h.

Deti v školskom veku sa zábavným spôsobom overia platnosť fyzikálnych zákonov. Dozvedia sa ako funguje fontána bez čerpadla, gyroskop alebo nekonečný optický tunel s tornádom vo fľaši.

Vedecké brlohy sa stali populárnymi v Košiciach, kde sa konajú pravidelne. Ich odborným garantom je Mária Zentková z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied.

Cieľom podujatia je popularizácia vedy medzi najmenšími. Vstup je voľný.


Elektrárňa Piešťany bola postavená v roku 1906 ako obecná mazutová elektráreň a aktívne sa využívala až do roku 1945.

V súčasnosti je Elektrárňa Piešťany Centrom kreatívnej energie a umenia, kde prebieha vzdelávanie, popularizácia vedy a ostatných disciplín prostredníctvom prednášok, workshopov, diskusií a interaktívnych výstav.

Jej priestory slúžia tiež na prezentáciu rôznych foriem umenia ako je divadlo, hudba, architektúra, dizajn a nové médiá. Elektrárňa Piešťany je miestom pre vznik, transformáciu a distribúciu zaujímavých nápadov a projektov určených širokej verejnosti.


Zdroj: Elektrárňa Piešťany