Elektrárňa pripravila ku Dňu Zeme interaktívnu hru

Oslavy tohtoročného Dňa Zeme budú mať v Elektrárni Piešťany trochu inú podobu. Súťaž s názvom Pátranie po zelenej planéte sa začína v sobotu 17. apríla krátko po polnoci a končí  na Deň Zeme – vo štvrtok 22. apríla minútu pred polnocou.

„Keďže nebolo jasné, či a v akej podobe bude možné realizovať verejné podujatia, pri príprave aktivít sme sa zamerali na online priestor. S lektormi sme si vymysleli a zostavili rodinnú spoločenskú hru Pátranie po zelenej planéte,“ oznámila Elektrárňa Piešťany.

Účastníci hry získajú veľa informácií o ohľaduplnom správaní sa voči životnému prostrediu, o nakupovaní, ale aj o zaobchádzaní s odpadom, či biodiverzite. Hru môžu hrať aj žiaci základných škôl, keďže témy sa dotýkajú viacerých vyučovacích predmetov ako je biológia, ekológia, chémia, fyzika či etická výchova.

Hrá sa pomocou hracej karty, ktorá je k dispozícii v PDF formáte s aktívnymi textovými oknami, dá sa teda odohrať elektronicky a ušetriť papier na vytlačenie hracej karty. Podľa preferencií hráčov je však možné hraciu kartu vytlačiť a používať ju v štýle stolovej hry s figúrkami a hracou kockou.

Úlohou hráčov je správne odpovedať na súťažné úlohy, odhaliť písmená a vylúštiť hlavnú tajničku.

„Okrem nových vedomostí môžu získať aj vecné ceny – v spolupráci s Nadáciou ZSE sme v termíne 17. – 22. apríla pripravili pre verejnosť súťaž o 10 eko darčekov. Triedy zase súťažia o dve voľné vstupy na vzdelávací program z ponuky Elektrárne Piešťany. Výhru si môžu uplatniť kedykoľvek počas nasledujúceho školského roka a čas na zaslanie správnej odpovede majú až do 28. mája,“ informovala ďalej Elektrárňa Piešťany. Viac sa dozviete na jej web stránke: http://www.elektrarnapiestany.sk/patranie-po-zelenej-planete

 

Zdroj: Elektrárňa Piešťany