EDU.pn: Vytvorte si plávajúce dielo

Druhý workshop vzdelávacieho formátu Mestského kultúrneho strediska Piešťany s názvom EDU.pn sa venuje výstave Polymúzického priestoru, ktorá sa konala v roku 1970 ako pokračujúci formát najväčšej sochárskej výstavy na Slovensku – Sochy piešťanských parkov.

Názov sa aktualizoval v súvislosti s novým vývojom sochárskeho média, ktoré prešlo do tzv. rozšíreného poľa sochárstva. Výstavným priestorom – galériou – sa pre diela stalo celé mesto vrátane vodnej hladiny Váhu, či kúpeľných jazierok. Umelci a umelkyne inštalovali diela aj v korunách stromov, reagovali na architektúru, okolité prostredie a pokrok vedy – človek v 60. rokoch prvýkrát dobyl vesmír.

Piešťany v roku 1970 dýchali umením, ktorého súčasťou bola samotná príroda. Umelecké inštalácie tiež dotváralo svetlo a hudba komponovaná Eugenom Suchoňom či Milanom Adamčiakom.

Plastiky a objekty jedného z najvýznamnejších slovenských sochárov, Jozefa Jankoviča, sú rozpoznateľné najmä narábaním s formou ľudského tela. Typické v jeho tvorbe je znázorňovanie pretiahnutých ľudských končatín. Historici umenia ho zaraďujú k autorom tzv. Novej figurácie.

Monumentálna figúra inštalovaná v roku 1970 na vodnej hladine medzi Kolonádovým a Krajinským mostom bola ešte však na začiatku výstavy nešťastne odplavená a zničená. Dochovalo sa iba pár jej fotografií. Tie nám spolu s myšlienkami Polymúzického priestoru poslúžia ako inšpirácia k tvorbe modelov vlastných, nami vytvorených plastík.


Názov podujatia: EDU.pn – Tekutá doba / facebooková udalosť: https://www.facebook.com/events/970242313830006
Druh podujatia: tvorivá dielňa
Termín: 10. 7. 2021 o 14:30 h
Miesto konania: Galéria MOLO – Kolonádový most
Vstupné: zdarma
Kapacita workshopu je limitovaná na 10-12 účastníkov. Svoje miesto si rezervujte na adrese linda.blahova@msks-piestany.sk alebo nám napíšte správu.

Projekt bol podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.


Vzdelávacia dielňa sa bude venovať tvorivej interpretácii odplaveného diela sochára Jozefa Jankoviča, ktoré bolo inštalované na vodnej hladine rieky Váh v rámci slávnej výstavy Polymúzický priestor – socha – objekt – svetlo – hudba (kurátorská koncepcia Ľubor Kára).

Počas tvorivej aktivity si návštevníci kurzu budú mať možnosť vytvoriť plastiky zo sadry, ktoré sa budú snažiť konštrukčne realizovať tak, aby boli schopné plávať na vode. Súčasťou tvorivej aktivity bude aj otestovanie vytvorených modelov priamo na vodnej hladine.

Všetok výtvarný materiál bude zabezpečený.

Deti majú povolené účastniť sa workshopu iba v sprievode rodiča, ktorý bude dopomáhať k realizácii diela.

Vzdelávací formát EDU.pn Mestského kultúrneho strediska sa zameriava na aktívne sprostredkovanie piešťanskej regionálnej histórie prostredníctvom tvorivých dielní, odborných prednášok a výtvarných kurzov.

Zdroj: Tlačová správa – MsKS Piešťany