EDU.pn: Umenie a zdravie

Vzdelávací formát EDU.pn Mestského kultúrneho strediska Piešťany sa zameriava na aktívne sprostredkovanie piešťanskej regionálnej histórie prostredníctvom tvorivých dielní, odborných prednášok a výtvarných kurzov.

Prvý workshop s názvom Umenie a zdravie je zameraný na problematiku starostlivosti o duševné a fyzické zdravie. Vzdelávaciu prednášku a tvorivú dielňu povedie Michaela Košútová Guillaume, ktorá pôsobí ako vysokoškolská pedagogička umenia a arteterapie na Trnavskej univerzite v Trnave.

Bude sa konať v sobotu 26. júna od 14:30 h v priestoroch Výstavnej siene Stará lekáreň na Winterovej ulici.

Umenie si nesie človek ako svoju súčasť po celú svoju existenciu. Nie je to len jeho márnivou potrebou tvoriť a žiť v esteticky príjemnom prostredí, je to tou veľkou silou, ktorú umenie má a vďaka ktorej sa neustále rozširujú možnosti a dimenzie v ktorých sa uplatňuje. Umenie je bezprostredne a priamo spojené s existenciou ľudskosti a má silný existenciálny rozmer. Bolesť, smútok, či iné trápenie vedia zmierniť tóny hudby, pohľad na krásu, čítanie veršov, či obdivuhodný pohybový výkon.

Najväčšou silou je však jeho tvorivý potenciál, ktorý dáva každému možnosť zakúsiť si aké je to stať sa tvorcom. Zygmunt Bauman tvrdí, že láska je túžba po tvorení, nenachádza zmysel v už vytvorených veciach, ale chce byť súčasťou ich zrodu. Tvoriť je niečo nám dané a veľmi prirodzené aj keď sme na to vďaka normatívnemu školstvu skôr zanevreli alebo takmer zabudli. Tvorenie je naša vnútorná reč, ktorú všetci ovládame, je nám úplne prirodzené a je tiež veľmi prospešné pre uvoľnenie psychických tlakov a napätia. Arteterapia je cesta ako opäť nájsť stratený kontakt so sebou samým a naučiť sa cez výtvarné tvorenie otvoriť, komunikovať  a pochopiť kým sme, kam smerujeme a čo je naším zmyslom.

Kapacita: 12-15 ľudí

Miesto: Výstavná sieň v Starej lekárni

Prihlasovanie: mailom na adresu linda.blahova@msks-piestany.sk alebo nám napíšte správu

Podujatie je podporené z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Zdroj: Tlačová správa MSKS Piešťany