Dve piešťanské školy dostanú z eurofondov takmer 300-tisíc eur

Žiaci sa môžu tešiť na nové technické vybavenie učební a knižníc. Mesto Piešťany získalo z fondov Európskej únie 95 % oprávnených nákladov na dva projekty, ktorých cieľom je skvalitniť výuku.

Základná škola na Holubyho dostane nové vybavenie biologickej, chemickej, IKT a polytechnickej učebne ako aj školskej knižnice. Celkové náklady sú odhadované na 174-tisíc eur, samospráva sa na tejto sume podieľa piatimi percentami.

Podobné to je aj v prípade Základnej školy na Mojmírovej, kde má pribudnúť technické vybavenie novej jazykovej, biologicko-chemickej a polytechnickej učebne aj školskej knižnice spolu za 123-tisíc eur.

„Schválili sme viac ako tri stovky projektov v hodnote viac ako 30 miliónov eur, ktoré poputujú do všetkých regiónov Slovenska. V histórii Slovenska ide o jednu z najväčších investícií do odborných učební základných škôl,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR).

V prvom kole eurofondovej výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) určenej pre základné školy bolo predložených 645 projektov v hodnote 56,7 mil. eur, z toho schválených bolo 352 projektov v hodnote 33 mil. eur, ktoré preplatí Európska únia.

Celkovo bude podporených 131 knižníc, 263 IKT učební, 199 jazykových učební, 241 polytechnických učební a 357 prírodovedných učební.

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, MPRV SR Ilustr. foto: unsplash.com/Redd Angelo