Dopredaj cigariet skončil

Colníci zo Senice počas kontroly zameranej na dodržiavanie daňových predpisov zaistili obchodníkovi z obce v piešťanskom okrese cigarety, ktorých dopredaj zákon umožňoval len do 28.02.2017.

Senickí colníci počas výkonu daňového dozoru v novinovom stánku v jednej z obcí piešťanského okresu zistili, že jeho majiteľ ponúka na predaj cigarety označené kontrolnou známkou s platnosťou sadzby dane označenou písmenom ,,E“, ktorých dopredaj bol možný iba do 28.02.2017.

Z dôvodu, že takéto spotrebiteľské balenia cigariet sa považujú za neoznačené v súlade so zákonom č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, colníci majiteľovi tieto cigarety zaistili.

Ako informoval hovorca colného úradu Trnava Jozef Belan, finančná správa v tejto súvislosti upozorňuje obchodníkov, že dopredaj spotrebiteľských balení cigariet označených kontrolnou známkou s platnosťou sadzby dane označenou písmenom ,,E“, bol možný iba do 28.02.2017.

„V prípade, že obchodníci nepredali takto označené cigarety do tohto dátumu (28. februára 2017), majú povinnosť do 15. marca 2017 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie“, dodal Belan.

Zdroj: Colný úrad Trnava