Dočkajú sa Piešťany mestského rozpočtu?

Koniec februára je najskorší termín, kedy môže vstúpiť do platnosti mestský rozpočet na rok 2016. O konci provizória by mali poslanci rozhodovať budúci týždeň.

Mestský úrad dnes zverejnil program prvého tohtoročného zasadnutia mestského zastupiteľstva. Uskutoční sa vo štvrtok 18. februára a začne o niekoľko hodín skôr ako obvykle – už o 10.00 h. Vedenie radnice zrejme očakáva dlhú diskusiu.

Návrh rozpočtu prešiel komisiami zastupiteľstva, ale členovia mestskej rady sa pri hlasovaní o tomto bode zdržali. Krátko predtým sa s primátorom Milošom Tamajkom dohodli, že sa uskutoční pracovné stretnutie, na ktorom predložia prednostovi Eduardovi Strapatému svoje pripomienky. Toto rokovanie sa uskutočnilo tento týždeň a podľa našich informácií trvalo viac než osem hodín.

„Nezúčastnil som sa ho, ale po rozhovore s pánom prednostom som bol ubezpečený, že požiadavky ktoré tam boli prednesené, sú postupne zapracovávané do rozpočtu a posúva sa to a vylepšuje každý deň,“ hovorí poslanec a člen mestskej rady Jozef Drahovský.

„Na zasadnutie mestského zastupiteľstva bude predložený rozpočet, zverejnený na úradných tabuliach,“ uviedla pre Piešťanský týždeň hovorkyňa radnice Eva Bereczová. Hneď potom by mal niekto z poslancov predložiť pozmeňujúci návrh, v ktorom budú zapracované výhrady členov zastupiteľstva.

Finálna podoba mestského rozpočtu preto bude zrejme výrazne iná ako návrh, ktorý je zverejnený na úradných tabuliach, a ktorý môžu občania pripomienkovať.

Text a foto: Martin Palkovič